РЕКЛАМИ В брой 2, 2015


a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

ФИЛКАБ

Нови контролери от серията Modicon M

ФИЛКАБ АД

4004 Пловдив, ул. Коматевско шосе 92

тел.: 032/608 881, 032/277 171; факс: 032/671 133

e-mail: office@filkab.com

www.filkab.com

... още
ФИЛТЪР

ДА ИЗЧИСТИМ ПРИРОДАТА КАТО ПРОИЗВЕЖДАМЕ ЕНЕРГИЯ ОТ БИОЛОГИЧНИ ОТПАДЪЦИ

Филтър ООД, София 1528

бул. Искърско шосе 7 ТК Европа,

сграда 6, ет. 1; тел.: 02/ 974 50 85

факс: 02/ 974 50 87; e-mail: office@filter.bg

ПОСЕТЕТЕ НАШИЯ ЩАНД

на изложението „Енергийна ефективност

и възобновяема енергия” за Югоизточна Европа

11-13 март 2015, ИЕЦ, София, организатор: Виа Експо

ww.viaexpo.com

... още
ФОНДАЦИЯ РЕГИОНАЛЕН ЕКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР ЗА ЦЕНТРАЛНА И ИЗТОЧНА ЕВРОПА - КЛОН БЪЛГАРИЯ

- Насърчаване на иновациите в устойчива енергия

- Усъвършенстване на бъдещите иноватори чрез магистърски и докторски програми

- Подкрепа за стартиращия бизнес чрез KIC InnoEnergy Highway

http://www.kic-innoenergy.com

Представител за България-Веселин Дробенов vdrobenov@rec.org

... още
ФОНДАЦИЯ РЕГИОНАЛЕН ЕКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР ЗА ЦЕНТРАЛНА И ИЗТОЧНА ЕВРОПА - КЛОН БЪЛГАРИЯ

Успешно създаваме условия за комуникация в сферата на устойчивото развитие

Веселин Дробенов, представител

на ОЗИ Иновативна енергия

и Регионален екологичен център

за Централна и Източна Европа,

клон България, пред сп. Енерджи ревю

Уважаеми г-н Дробенов, бихте ли представили ОЗИ - Иновативна Енергия (KIC Inno Energy) пред читателите на сп. Енерджи ревю?

Общността за знания и иновации представлява ... още


Top