РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Seman, Списание Енерджи ревю - брой 6, 2012

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ SemanЩе предложим иновативно ноу-хау за енергоспестяване на българските компании

Интервю с д-р Константинос Сациос, управител на гръцката компания SEMAN S.A

Уважаеми д-р Сациос, бихте ли представили на нашите читатели SEMAN S.A и нейните основни компетенции?

SEMAN S.A. е развила международно признато ноу-хау в сферата на подобряване на качеството на тока и пестенето на електроенергия в големи инсталации, като заводи, търговски и бизнес центрове и големи хотели. Това ноу-хау, признато от Университета в Кеймбридж и от редица Американски институти, дава възможност на SEMAN S.A. да гарантира на 100% крайния резултат от пестенето на средства за електроенергия.

През последните няколко години научното ноу-хау на SEMAN S.A. се прилага с изключителни резултати в повече от 200 огромни електрически инсталации в Обединените Арабски Емирства, Саудитска Арабия, Русия, България, Гърция, Румъния и др. Изключителното е, че при всички проекти постигнатият краен резултат от спестяване винаги е по-голям от гарантирания процент, което се вижда от благодарствените писма от клиентите на SEMAN. Трябва да се отбележи, че докато теоретичния период за изплащане на проекта за енергоспестяване е 2 - 3 години, в съответствие с договора, накрая, този период е понижен на 2 години поради постигането на по-голямо спестяване. Процентът спестени разходи за електроенергия е средно 10% - 15%.

Проектите за пестене на електроенергия на SEMAN S.A. печелят и договори в големи мултинационални групи. Например, групата General Mills, която има 250 предприятия по целия свят довери на SEMAN изграждането на проект за пестене на енергия, който беше осъществен в предприятието в Инофита Виотиас, като получи първата си награда за иновация и специално представяне в оптималното управление на енергията.

През последните няколко години, иновативното ноу-хау на SEMAN S.A. беше широко прието в различни страни по света. През месец септември 2009 г. след тежък процес на оценка и покана от правителството на Обединени Арабски Емирства, SEMAN създаде компанията SCIENTIFIC ENERGY MANAGEMENT DMCC с главен офис, регистриран в Дубай. До днес, SEMAN, заедно със SCIENTIFIC ENERGY MANAGEMENT DMCC са изпълнили важни проекти за пестене на енергия с отлични резултати. Характерен пример е проектът за пестене на енергия, който беше изпълнен в хотел Мазум в залива на Дубай, където крайния резултат от пестенето на средства за електрическа енергия беше 18,36%, което е по-високо от първоначално гарантираните 13,2%.

Освен това, в началото на 2010 г. SEMAN S.A., съвместно с известната румънска компания Elcomex S.A., която управлява ядрената централа в Tsernabonta, Румъния и захранва с електроенергия повече от 400 предприятия, създадоха Elcomex - SEMAN S.A. Тази нова компания демонстрира отлични резултати при прилагането на ноу-хауто за пестене на SEMAN S.A. в румънската промишленост.

Какви са най-новите тенденции в развитието на технологията ви за пестене на енергия?

Специфичното ноу-хау на SEMAN S.A. се състои в разработката на иновативни математически модели, базирани на Теорията за крайни елементи. Тези модели могат да симулират с много висока точност всички сложни процеси, които се случват в една електрическа инсталация.

Например, SEMAN S.A. може да симулира и предвиди с много висока точност загубите, причинени от трасирането на кабелите и близкото им разположение; загубите, предизвикани от изкривяване на хармониците в мрежата; от резонансната честота на хармониците; допълнителните загуби на мощност в силовите трансформатори; намаляването на ефективността на електродвигателите вследствие на хармоници и падове в напрежението.

По този начин SEMAN S.A. може да симулира цяла електрическа инсталация, като предоставя интегрирани решения за подобряване на качеството и ефективността на енергията за различни електрически товари и силови трансформатори.

Някои от тези интегрирани решения включват разработката на персонализирани активни и пасивни филтри за понижаване на хармониците, комбинация от персонализирани филтри за хармоници със силова електроника, SCADA системи за мониторинг и балансиране на товара в реално време и др.

Всяко от гореспоменатите решения, което се предоставя от екип инженери на SEMAN S.A. води до значителни икономии на електроенергия и съответно средства за компаниите.

Кои са най-новите индустриални и енергийни проекти в региона на Югоизточна Европа, реализирани с продукти и инженерингови решения на SEMAN?

Този въпрос ми дава възможност още веднъж да отбележа, че обикновено когато SEMAN S.A. изпълни проект за пестене на енергия в дадена компания, принадлежаща към по-голяма група предприятия, тази група възлага следващи проекти на SEMAN S.A. за всички свързани с групата предприятия. Сред най-скорошните примери са Alumil, Alfa Wood, Hellenic Petroleum, Стъкларски заводи Дружба, General Mills, Philip Morris, Continental, Unilevel, Vodafone, Karelias, Nikolaidis th.bros SA (предприятие за стоманени тръби.).

Бихте ли представили на читателите някои от вашите настоящи проекти?

Сред текущите ни проекти са Soya Mills SA в Истмия, Гърция и Rajhi Steel industries Cо., стомано-преработвателно предприятие в Рияд, Саудитска Арабия. В SOYA MILLS SA процентът на икономия е 9,60%. Стойността на проекта е 220 000,00 евро с период на изплащане 28 месеца и печалба пет години след изплащането - 469 751, 85 евро, печалба 10 години след изплащането - 939 503,70 евро и печалба 15 години след изплащането 1 409 255,55 евро.

Икономическите данни за втория ни проект в RAJHI STEEL INDUSTRIES са: процент на икономия 10,15%, цена на проекта 6 800 000,00 саудитскоарабски риала (1 379 145,29 евро), период на изплащане 42,6 месеца, печалба 5 години след изплащането 1 942 892,60 евро, печалба 10 години след изплащането 3 885 785,20 евро, печалба 15 години след изплащането 5 828 677,80 евро.

Какви са плановете на SEMAN за България? Възнамерявате ли да откриете представителен офис тук?

Вече създадохме нова компания в България преди няколко седмици и съвместно с Българската стопанска камара организирахме конференция на 22 ноември2012 г., където подробно представихме повишаващите се финансови ползи след въвеждането на нашия научен подход, както и иновативните ни научни проекти за пестене на енергия.

Освен това, подготвяме оферти за големи предприятия като Солвей Соди, Девня, Nestle, Стъкларски заводи Дружба в София, Обединена млечна компания АД в Пловдив и други. С въвеждането на нашия иновативен научен подход, вярваме, че има страхотни възможности за пестене на средства и енергия за големите енергийни консуматори в България.
Top