РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

СЕМО, Списание Енерджи ревю - брой 1, 2010

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ СЕМОНАПАДАТЕЛЯТ в защита на

Електрическите Операции

CHINT

Вакуумни прекъсвачи

Прекъсвачите CHINT за средно напрежение осигуряват най-добрата защита от късо съединение и покриват широка гама от изключвателни възможности. Прекъсвачите CHINT осигуряват иновативни решения, за да

посрещнат всички изисквания на клиентите.

Продуктова гама:

•Вакуумен прекъсвач до 40.5 кV,

2500А, 31.5 kА - два типа:

за вътрешен и външен монтаж;

•Вакуумен прекъсвач 12 kV,

5000А, 50 kА;

•SF6/Вакуумни товарови

разединители;

•Заземителни разединители до 12 kV.

Отличителни черти:

•Надеждно гасене на дъгата;

•Многократни превключвания;

•Минимална поддръжка;

•Компактен дизайн;

•Възможност за монтаж

във всяка позиция.

СЕМО ООД

София, бул. Ботевградско шосе 247

Транскапитал, сграда 2,

ет. 5, офис 2506

Търговски отдел:

тел.: 02/931 02 09, 02/ 94 24 754

e-mail: trade@semo.bg

Инженерен отдел:

тел.: 02/931 01 77, 02/ 94 24 757

e-mail: engineering@semo.bg

www.semo.bg

факс: 02/94 24 762Top