РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

СЕМО, Списание Енерджи ревю - брой 1, 2010

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ СЕМООтговорността към клиента не се изчерпва с доставката на продукта

Г-н Марко СЕМО,

Председател на борда на Директорите на СЕМО ООД

CHINT е една от водещите компании в областта на преноса и разпределението на електроенергия и електроапаратурата ниско напрежение в световен мащаб. Каква позиция заема компанията на българския енергиен пазар?

CHINT е производител на електрооборудване от световна класа – от оборудване ниско напрежение до оборудване за националната енергийна система. Ние в СЕМО сме особено щастливи да работим с CHINT в България. През последните седем години положихме много усилия, за да наложим марката CHINT и качествените им продукти на българския енергиен пазар и сега със задоволство мога да кажа, че CHINT е вече добре познат играч на този пазар.

Какви технологии и пазарни тенденции ще окажат най-голямо влияние върху енергийния пазар през следващите няколко години?

Вярвам, че пазарът ще бъде доминиран от две основни тенденции. Първата от тях е реализацията на все повече малки производства на енергия от възобновяеми източници, в резултат на което ще се усложни дистрибуционната мрежа. Ще се обръща повече внимание и на измерването и анализите на качеството на енергията. Втората тенденция е свързана с усилията на производителите да предлагат по-интелигентни, по-ефективни и по-малки по размер оборудвания. Разширяването на възможностите за дистанционен контрол, програмируемите елементи и комуникацията между елементи от различен тип, също ще стават все по-важни. Това се отнася както за сегмента високо напрежение, така и за ниското напрежение.

Кои са основните ви конкуренти на българския пазар и с какво CHINT се отличава от тях?

Има два типа доставчици на пазара. Такива, които доставят качествено оборудване, придружено със сертификати, сервиз и гаранция и такива, които доставят евтино оборудване със съмнително качество. Ние се състезаваме само с първия тип, където освен марката CHINT, може да намерите още Шнайдер Електрик, АББ, Сименс и други европейски компании.

Кои продукти на CHINT имат най-голям потенциал за развитие на нашия пазар?

Има няколко продукта с голям потенциал за развитие. Контакторите на CHINT, познати с тяхната издръжливост при тежки условия и продължителен живот на експлоатация, представляват съществена част от развитието на пазара. Също така, комутационното оборудване средно напрежение, което внедрихме в няколко проекта и за което получихме много позитивни отзиви. В допълнение, изолираните шинни системи за големи токове (4000 А и повече), които са много лесни за инсталация и имат отлични електрически качества. Вече успешно сме инсталирали такива шинни системи и мисля, че са много подходящи за всички големи бъдещи проекти.

Вашата фирма СЕМО ООД в България оповести постигането на по-голям пазарен дял през миналата година, въпреки финансовата криза. Какви са факторите, довели до този успех?

Нашият успех в година на криза не е просто щастлива случайност, а е резултат от много труд и ежедневни усилия, в съответствие с нашата философия. Ние не предлагаме само продукти, ние предлагаме решения. За нас, осъществяването на продажби, дори и на най-голямата, е по-малко важно от това да предложим на клиентите си решението, от което се нуждаят, дори и това да означава да имаме по-малка печалба. Ние определяме нашите клиенти като наши партньори във времето. Отговорността ни не свършва с доставката на продуктите и всеки един от нашите служители в търговския, инженерния, сервизния отдел или отдел доставки знаят това. Аз мисля, че в условията на икономическа криза, това е главното, което търсят клиентите. Ние успяваме да създадем дълготрайно сътрудничество с нашите клиенти и благодарение на това постигаме успех.

Кои са значимите индустриални и строителни проекти, изпълнени от фирма Семо с оборудване на CHINT?

Тази година изпълнихме някои много интересни и големи проекти в строителството и разпределението на ел. енергия, сред които Мол – Габрово; Галерия Мол – Варна; Гранд Мол - Варна; Мини Марица Изток - Разпределителна подстанция 6 kV; ЧЕЗ - доставка на автоматични прекъсвачи лят корпус; НЕК - доставка на вакуумни прекъсвачи; Софийска вода - цялостна реконструкция на подстанция Панчарево и други.

Как успявате да предадете опита си в областта на инженеринга на своите партньори?

Тайната е в предаването на знанията. Моят 58-годишен опит ще има съвсем малка стойност, ако остане само в главата ми. Ето защо аз наблягам на избора на правилните служители и на това да им предам колкото мога повече знания. Но не съм само аз. Ние имаме отличен екип от инженери и служители и те всички са наясно, че трябва да обменят информация помежду си и с клиентите ни. Някои компании вярват, че трябва да пазят информацията в тайна, особено от клиентите, за да не могат да отидат при друг доставчик. Аз казвам отново, че нашите клиенти са наши партньори и техният успех е наш успех.

Каква е дългосрочната ви стратегия за развитие на българския пазар?

Нашият дългосрочен план е да допълним отличната серия от продукти, които доставяме на българския пазар и да пробием на пазара на системи високо напрежение, където CHINT имат предимство в цената и качеството спрямо другите компании.Top