РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Семо, Списание Енерджи ревю - брой 5, 2012

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ СемоВашият

надежден партньор

ЕНЕРГИЕН МЕНИДЖМЪНТ за визуализация и управление

на електропотреблението

Контрол на качеството на електрозахранването

Съставяне на база данни в компютър

Почасови таблици за следене и управление на консумираната

електроенергия за излизане на свободния пазар

Дистанционно отчитане посредством GSM

или Ethernet комуникация

Online достъп

www.semo.bgTop