РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Семо, Списание Енерджи ревю - брой 6, 2014

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ СемоВакуумни прекъсвачи

Основни характеристики:

• Номинално напрежение: 12kV, 24kV, 40.5kV

• Номинален ток: 630А~5000A

• Изключвателна способност: 16кА~50kA

• Оперативно напрежение: 110V AC/DC, 220V AC/DC и по заявка на клиента

• Тип – изваждаем/фиксиран

• Механичен живот: 30 000 цикъла

• Електрически живот: клас E2

• Голямо бързодействие

• Висока надежност

Фирма Семо ООД е доставчик на вакуумни прекъсвачи CHINT на: ЕСО, ЕVN, ЧЕЗ, НЕК, Мини марица изток, Арсенал Казанлък и др.

Трансформатори до 750kV

Вентилни отводи:

• Металооксидни вентилни отводи с полимерна изолация

• Металооксидни вентилни отводи с порцеланова изолация

• Мрежи и системи с напрежение от 3kV до 500kV;

• Работна температура: -40°C ~ + 40°C

• Номинален разряден ток: 5kA, 10kA, 20kA

• Разряден клас: клас 1, клас 2, клас 3, клас 4

Фирма Семо OOД е доставчик на изолатори и арестери за ДП НКЖИ - ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ, ВиК Кърджали и др.

Изолатори:

• Висящи изолатори с полимерна изолация от 10kV - 500kV

• Подпорни изолатори с полимерна изолация 10kV - 252kV

• Носещи изолатори за линии високо напрежение

Кондензаторни батерии 0,4-30kV

Не съдържат полихлорирани бифенили и трифенили.

Висока устойчовост на хармоници.

Фирма CHINT Electric Co Ltd. e световен лидер в производството на електроапаратура за ниско, средно и високо напрежение.

www.semo.bgTop