Сертифицираните енергийни одитори за потребността и ползите от обследване за енергийна ефективност

Енергийна ефективностТехнически статииСп. Енерджи ревю - брой 2, 2014

С цел да представим възможно най-много гледни точки във връзка с обследването за енергийна ефективност на промишлени системи се обърнахме към бранша на сертифицираните енергийни одитори у нас. Поканихме водещи фирми, извършващи обследване за енергийна ефективност на промишлени системи, които са сертифицирани за тази дейност от АУЕР по чл. 34а, ал. 1 от ЗЕЕ, да се включат в обширната дискусия за потребността и ползите от провеждане на такива мероприятия. Представяме ви коментарите им, подредени в азбучен ред.

 • Богоев консулт: Енергоспестяването зависи от състоянието на предприятието и внедрените мерки
 • Българска енергетична компания: Енергийният одит предлага конкретни ефективни решения
 • ЕЕС - Енергийно ефективни системи: Инвестициите в енергийна ефективност не трябва да са инцидентни
 • Енергоефект консулт: Най-евтината енергия е спестената енергия
 • ЕнЕфект Консулт: Обследването на промишлени системи дава ясна картина на възможните икономии
 • Политехникс: Енергийният одит не е разход, а инвестиция
 • Ренова Консулт: Ползите от енергиен одит са в пъти повече от направените разходи
 • СОФЕНА: Разработва се единен стандарт за определяне на енергийните спестявания
 • ТЮФ Рейнланд-България: Индустрията трябва да бъде стимулирана да въвежда добрите европейски практики
 • Финвера Консулт: Потенциалът за енергоспестяване от промишлени системи у нас е висок
 • ЦИЕС: Ползите за предприятията от обследване за енергийна ефективност са безспорни • Top