РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Шандор, Списание Енерджи ревю - брой 4, 2019

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ШандорШАНДОР ООД е ПРЕДСТАВИТЕЛ НА:

ZEZ SILKO-кондензаторни батерии за
компенсиране на реактивна енергия
(1 - 50 кВАр, 250 - 800 V; 25 - 1000 кВАр,
2400 – 24 000 V); ниско- и високоволтови
кондензатори за индукционно нагряване,
силова електроника и други

KMB Systems-регулатори на реактивна
мощност и мрежови анализатори

RADE KONČAR - контактори за
капацитивни товари

www.kondenzatori.com

ПЛОВДИВ, БЪЛГАРИЯ, + 359 898 528828Top