SheerWind представи нов модел вятърен генератор

ВЕИ енергетикaИновацииСп. Енерджи ревю - брой 6, 2012

Американската компания SheerWind от Минесота представи иновативна ветроенергийна система, наречена INVELOX (INcreased VELocity). За разлика от традиционните вятърни турбини, които улавят енергията на вятъра чрез роторни лопатки, системата INVELOX използва система от фунии, които насочват вятъра и по естествен път го ускоряват през завиващ тунел, преди да премине през наземен генератор.

От компанията твърдят, че новата ветроенергийна система е в състояние да работи дори при най-ниски скорости на вятъра и да намали цената на вятърната енергия до около 3 цента за киловатчас. Нейният дизайн свежда до минимум въздействието върху птиците, животните и околната среда. Всички тези предимства дават възможност за разполагането й в близост до урбанизирани зони. Освен това, турбината може да улавя вятър с често сменящи се посоки и вятърни потоци от няколко страни едновременно. Не на последно място, турбината намалява оперативните разходи с 40% - 45% в сравнение с настоящите технологии за вятърни турбини.

За разработката на INVELOX американската компания бе удостоена с наградата Tekne на Асоциацията за високи технологии в Минесота като новатор в разработването на високопроизводителна, икономична и ефективна технология за преобразуване на вятърната енергия. По традиция Tekne се връчва на фирми и физически лица, изиграли значителна роля в разработването на нови технологии, които ще окажат положително влияние върху живота и бъдещето на хората по целия свят.
Top