РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Шефлер България, Списание Енерджи ревю - брой 4, 2012

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Шефлер БългарияНадеждност

Произведена от Schaeffler

Високоефективните вятърни турбини се нуждаят от надеждни компоненти. Ние предлагаме подходящото решение за всяко лагеруване и цялостна концепция за сигурност:

• оптимално конструиране с най-модерни изчислителни и

симулационни програми

• близки до реалността изпитания на Schaeffler „Astraios” –

най-големият и с най-високи възможности в света стенд

за изпитване на голямогабаритни лагери.

• висока надеждност на съоръженията чрез онлайн следене

на състоянието

Ние от 30 години сме партньор в развитието за отрасъла.

Използвайте и Вие нашата компетентност!

www.schaeffler.bg
Top