РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Шнайдер Електрик България , Списание Енерджи ревю - брой 4, 2013

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Шнайдер Електрик БългарияСъздаване на по-безопасни, по-ефективни и по-продуктивни съоръжения

Прецизно измерване на ефективността за по-висока производителност в съответствие с целите на предприятието

Адаптирани архитектури за електроразпределение с проследяване на потреблението на ниво цех, съоръжение или процес

Висока надеждност на захранването за повишена рентабилност на съоръженията

И най-производителните предприятия могат да подобрят надеждността на захранването и енергийната ефективност

С интегрирани решения за цялостен мониторинг, управление и анализ на системата за електроразпределение.

Управление на баланса между ефективност и производителност

Предприятията се нуждаят от електроенергия, за да функционират. И това не е толкова просто, колкото звучи. Процесите с висока чувствителност по отношение на захранването изискват висока степен на експлоатационна готовност и надеждност, но това може да доведе до повишаване на разходите и да намали печалбите. Непланираните прекъсвания на захранването, нормите по отношение на емисиите, както и нестабилността на цените на електроенергията допълнително усложняват ситуацията. Необходими са решения, които да дават цялостна картина за предприятието на всички нива и да отговарят на предизвикателствата, свързани със захранването.

PowerStruxure предлага повече от стандартно управление на захранването

Създадена на базата на дългогодишния ни опит в електроразпределението, PowerStruxureTM е пълна гама от решения за мониторинг, анализ и управление на цялата система за захранване, която ви помага да вземате бързи и ефективни решения. Като част от офертата EcoStruxureTM, която предлага оптимизирани системи за постигане на до 30% икономии, PowerStruxure ви предлага ясна визия за вашите системи за повишаване на надеждността и намаляване на разходите.

Защитете вашите инвестиции и извлечете максимална полза от тях

Нашите технически експерти и пълната гама от услуги, която предлагаме навсякъде по света, отговарят на вашите потребности през целия експлоатационен цикъл на инсталацията: от одит и диагностика на системите до монтаж и поддръжка.

Изпитано, валидирано и сертифицирано

Всяко решение е тествано и одобрено от сертифицирани вътрешни лаборатории и е документално описано от нашите експерти.

Мониторинг и управление на захранването

Софтуерът StruxureWareTM съдържа системи за управление на захранването, предназначени за контрол на условията в реално време и за управление на товарите.

Комуникационни устройства и протоколи

В основата на вашите решения, комуникационните устройства и протоколи свързват софтуера с хардуера на енергийната мрежа.

Хардуер на световно ниво

Широка гама от продукти: интелигентни измервателни устройства, комутационна апаратура, автоматични прекъсвачи, релейни защити, оборудване за коригиране на фактора на мощността.

Запознайте се с четирите основни стъпки за използване на KPI за поддържане на експлоатационната готовност на захранването.

Свалете БЕЗПЛАТНО нашата бяла книга.

Посетете www.SEreply.com Key Code 35623p

Benchmarking Facility Energy

©2013 Schneider Electric. All Rights Reserved. All trademarks are owned by Schneider Electric Industries SAS or its affiliated companies.www.schneider-electric.com • 998-6438_BGTop