РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Шнайдер Електрик България, Списание Енерджи ревю - брой 4, 2022

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Шнайдер Електрик БългарияSM AirSeT

Комутационна апаратура средно напрежение
без серен хексафлуорид


• Иновативна технология за вторична комутация
СН с пречистен въздух вместо SF6

• Пълни дигитални функционалности за
комуникация, събиране на данни и отдалечено
управление

• Моторни задвижвания с plug&play концепция,
изработени от високоустойчив композитен
материал

• По-бърз монтаж и поддръжка и намалено
време за престой при прекъсване
se.com/bg
SM AirSeT

 

se.com/bg

 
Top