Шнайдер Електрик: Все по-голямо е значението на системите за енергиен мениджмънт във финансов аспект

Енергийна ефективностТехнически статииСп. Енерджи ревю - брой 1, 2014

Основни задачи на системите за енергиен мениджмънт са събирането на информация за енергийното потребление и предоставянето на инструменти за анализ - кога, къде и как се използва енергията. Системата, предлагана от Шнайдер Електрик, представлява потребителски ориентиран продукт, позволяващ разширение във времето. Тя е базирана на стандартен комуникационен протокол Modbus и работи под Windows OS.

Системата е част от платформата StruxureWare на Шнайдер Електрик, включваща цялостна гама от решения, които могат да бъдат адаптирани към всички изисквания на индустриалния и сграден сектор.

Системата за енергиен мениджмънт обхваща всички енергоносители в рамките на обектите, като позволява анализ на отделните системи или комплексен анализ на потреблението на цял производствен участък, цех, предприятие и др. Основна цел на системата е да направи възможно непрекъснатото събиране на данни от измервателните устройства и да автоматизира генерирането на справки. Тя носи значителни ползи за потребителите и производствата в три основни направления:

- Подобряване на енергийната ефективност - откриване на неефективно използване на енергията, отклонения от параметрите за качество, неправилно фактуриране от страна на доставчика;

- Намаляване на неконтролираните прекъсвания на захранването - следене на промяната на параметрите на съоръженията по време на работа и процесите, протичащи в енергийната система, генериране на аларми по зададени критерии;

- Оптимизиране използването на оборудването - анализ на натоварването на различни съоръжения и наличие на възможности за оптимизиране.

Внедряването на системата за енергиен мениджмънт започва от захранващите точки на предприятието, като включва основните захранващи линии и големите консуматори на енергия. Системата позволява разширяване във времето, като дава възможност за добавяне на измервателни устройства на местата, където няма пълна яснота как се консумира енергията.

Съществуват отлични възможности за икономии на енергия, които могат да бъдат постигнати с въвеждането на подобна система. Спестяванията изцяло зависят от това колко ефективно ще се използва получената информация (анализ на събраните данни и откриване на възможности за оптимизация) и биха могли да са в рамките на 2-5%. Тези проценти имат все по-сериозно финансово измерение, тъй като цените на електроенергията в световен мащаб трайно нарастват. Енергийните потребности на сградите, съоръженията и предприятията стават все по-големи и тази тенденция постепенно увеличава размера и значението на оптимизацията в бъдеще.

Системата за енергиен мениджмънт на Шнайдер Електрик намира широко приложение в промишления и сграден сектор. Чудесен пример за успешното й внедряване и значителните финансови ползи, които носи, е централата на Шнайдер Електрик в Париж. Наречена The Hive ("Кошерът"), тя е първата сграда в света, серитифицирана по стандарта за енергиен мениджмънт ISO 50001. При запазена функционалност и максимален комфорт след внедряването на всички технологии, сградата спестява над 60% от предишното си потребление.

Светослав Станчев, мениджър Бизнес развитие на Шнайдер Електрик България, направление Енергиен мениджмънт
Top