РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Шрак Техник, Списание Енерджи ревю - брой 2, 2010

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Шрак ТехникPRIORI -

иновацията е ПРИОРИтет

Дефектнотокова защита PRIORI - нов продукт на Шрак Техник

В условията на криза, успешните фирми търсят начини отвъд традиционните, за да посрещнат нуждите на пазара. Най-яростната конкуренция днес е за достъп до по-високи технологии, нови продукти и таланти. Компании като „Шрак Техник”, които инвестират в иновации, са разбрали, че за търговски успех е необходимо много повече от частични подобрения на съществуващите продукти. Представяме Ви новия продукт: PRIORI - иновацията е ПРИОРИтет.

Предимства:

• Превантивна информация - предупреждение още преди да се задейства ДТЗ;

• Вграден помощен контакт за предварителна сигнализация;

• Ново ниво на прецизност - нежеланите задействания са сведени до минимум;

• Устойчиви на рентгенови лъчи.

• За приложение във вериги замърсени с хармоници или DC-съставки на прав ток, породени от наличие на електронен баласт или консуматори, генериращи хармоници като луминесцентно осветление, компютри, изправители и др.

• 40 А/ 4 полюсна/30 mA

• 63 А/ 4 полюсна/30 mA

• 80 А/ 4 полюсна/30 mA

• 40 А/ 4 полюсна/300 mA

• 63 А/ 4 полюсна/300 mA

• 80 А/ 4 полюсна/300 mA

Повече информация на: www.schrack.bgTop