Си Ен Джи Марица, Пламен Павлов: Работим за ускорено и ефективно развитие на газовата инфраструктура

Газ, Нефт, ВъглищаИнтервюСп. Енерджи ревю - брой 2, 2015

Пламен Павлов,

управител на Си Ен Джи Марица, пред сп. Енерджи ревю

Бихте ли представили дейността и структурата на Си Ен Джи Марица?

"Си Ен Джи Марица" ООД е регистрирана през 2006 г. с мисия внедряване на високоиновативен проект за газификация на отдалечени от газопреносната мрежа територии в страната. Проектът ни впечатли с уникалните технологични решения за бързо, икономично и ефективно снабдяване с природен газ до многото енергийно изолирани и икономически изостанали региони на страната.

Пилотен проект изпълнихме в Южен централен регион, където е терминалът за компресиране на природен газ, пряко присъединен към националната газопреносна мрежа и републиканската пътна инфраструктура и където са териториите за газификация - общините Карлово, Чепеларе, Пирдоп, Златица, Стрелча. В резултат на проекта КК Пампорово е първият алпийски курорт в света с напълно изградена газоразпределителна мрежа, която доставя природен газ до всички потребители.

Опишете предимствата на патентованата технология „Виртуален газопровод”. Какви са икономическите ползи от реализирането й?

Прилагайки технологията "Виртуален газопровод" на Галилео, Аржентина, ние осигуряваме в кратки инвестиционни срокове и при ниски инвестиционни разходи доставката на природен газ до потребителите в радиус от 150 км без ограничение в дебита, прекъсване или оскъпяване.

Това се постига чрез оптимизиране на енергийните разходи за компресиране, дигитализация на транспортируемите обеми природен газ, електронно и комуникационно управление на ротацията на контейнерите съобразно моментното потребление, наличното количество и времето за подмяна на свободните контейнери с пълни.

Какви иновативни системи и технологии намират място в съвременните решения за газоразпределение и газоснабдяване?

След като говорихме за иновативните системи и технологии при преноса на природен газ, не трябва да отминаваме и тези при разпределението и снабдяването. Те са свързани с внедряването на дистанционно наблюдение и отчитане на средствата за търговско измерване, с преминаване от обемно отчитане на природния газ към отчитане в енергийни единици, доставени чрез природния газ. Това са световните и европейски тенденции, а вече и директиви.

В каква посока виждате бъдещото развитие на газификацията?

Бъдеще без либерализация на сектора няма, затова държавата и ние, икономическите субекти, трябва да направим така, че да се формира пазар. Включването на страната ни в общоевропейската газова мрежа, изграждането на интерконекторни газови връзки и на алтернативни газопроводи за директни доставки от производителите са условията за развитието на газификацията и на чистата енергия. Но без развитие на газовата инфраструктура в населените места, усилията са напразни.

Дори либерализацията да снижи цените на природния газ, някой трябва да доставя евтината енергия, а това става с развитие на мрежите и инфраструктурата. Процесът е съпътстван от много препятствия и нормативни ограничения. Затова проекти като този, който изпълняваме в Южен централен регион с работно име Българска газова мрежа, са опит да наложим други темпове на развитие, ускорени и ефективни.


Top