Си Ен Джи Марица: "Виртуален газопровод" е комплексна система от иновативни технологични решения

Газ, Нефт, ВъглищаТехнически статииСп. Енерджи ревю - брой 1, 2015

Високоиновативната патентована технология "Виртуален газопровод" на "Галилео" Аржентина е разработена за доставката на природен газ за индустриални обекти, населени места и автомобилни станции, отдалечени от газопреносната мрежа, разположени в местности с планински релеф.

"Виртуален газопровод" е комплексна система от иновативни технологични решения за компресиране, транспортиране, декомпресиране на природен газ до населени места и индустриални обекти. Тя е алтернативно решение при отдалеченост от преносната и разпределителна газопроводни мрежи, при необходимост от бързо осъществяване на доставката на природен газ, при ограничен и неразвит пазар.

Същността на технологията е пренос на природен газ в компресирано състояние (налягане от 25 mPA) чрез ротация на многоелементни газови контейнери (МЕГК) с единичен обем 5400 литра /1500 nm3, при 18 °С/ от специализиран совалков транспорт до потребителски мрежи и индивидуални потребители.

Технологията "Виртуален газопровод" се организира от интелигентна система за логистика, изградена от електронни и комуникационни компоненти, доставящи и обработващи данни за управляване на процесите в системата, която отчита моментната консумация, наличното количество и темпа на потребление във всеки свой обект.

Системата прогнозира обема на потребление, моделира транспортния модел и осъществява непрекъсната доставка на природен газ чрез ротация на МЕГК, игнорирайки субективния фактор и функционира като конвенционален газопровод.

Системата "Виртуален газопровод" включва 6 основни компонента. Сред тях са: система за компресиране на природен газ (терминал за компресиран газ - компресорна станция и платформи за газови контейнери), присъединен към националната газопреносна мрежа; външно газохранилище, съставено от МЕГК, разположени върху стационарни платформи в терминала за компресиран природен газ, стационарните платформи в терминалите за регулиране на природния газ и върху специализирания транспорт.

Системата включва още специализиран транспорт, оборудван с автономни хидравлични системи за товарене, фиксиране и заключване при транспортиране и разтоварване на МЕГК; система за регулиране на природния газ (локални терминали - АГРС и платформи за газови контейнери) за населени места, индустриални, аграрни, битови обекти, автомобилни зарядни станции.

Част от структурата на "Виртуален газопровод" са и: система за контрол и мониторинг, формирана от комуникационни и електронни компоненти, обезпечаваща мониторинг и управление на системата и гарантираща непрекъсваемост на преноса на природния газ; газоразпределителни мрежи, които представляват линейни мрежи и съоръжения за пренос на природен газ до потребители на природен газ.

Компонентите на технологията се произвеждат в Аржентина и България. Всички съоръжения са сертифицирани в съответствие с действащата нормативна уредба в България и ЕС. МЕГК и ротационната каскада за управление на външното газохранилище са защитени с полезен модел в Патентно ведомство на Република България.

През 2012 г. технологията за доставка на природен газ без газопровод на високо налягане е наградена със златен медал и диплом на Международен панаир Пловдив. Развитието на проекта е включено в дневния ред на конференцията "NGV 2012" в Прага, Република Чехия през февруари 2012 г.

В момента проектът обезпечава с природен газ териториите на общините Карлово, Чепеларе, Пампорово, Пирдоп, Златица и Стрелча, където има издадени от ДКЕВР лицензии, а след завършване ще бъде мултиплициран в останалите региони на страната и Балканите.

Пламен Павлов,

управител на Си Ен Джи Марица


Top