Siemens ще модернизира блок № 4 на ТЕЦ София – Изток

ЕлектроенергетикаБизнесСп. Енерджи ревю - брой 6, 2016

Siemens започна мащабен проект за модернизация на блок № 4 на ТЕЦ София - Изток, съобщават от компанията. Общата стойност е 20,5 млн. лв, а очакваният резултат от проекта е повишаване ефективността на блока.

В рамките му ще бъде обновена турбогенераторната част на блока с помощта на нова парна турбина (30 MW) и генератор, котел утилизатор, система за управление, електрическа система, а също така ще бъде изградено ново поле високо напрежение. Siemens ще отговаря и за проектирането на цялостна конфигурация на системата, както и за нейния тест и пуск в експлоатация, анонсират още от дружеството.

Риск Инженеринг, която е избрана за участие в проекта с обществена поръчка в консорциум със Siemens, ще отговаря за инсталирането на новото оборудване и за изграждането на необходимите интерфейси.

Модернизацията на блок № 4 на ТЕЦ София - Изток се планира да бъде извършена за 22 месеца, като новите технологии на Siemens ще допринесат за по-високата ефективност на топло- и електропроизводството. Според изпълнителя на проекта с новите системи ще стане възможно за производството на същото количество топлоенергия да се потребяват много по-малко количество ресурси. Това от своя страна ще се отрази позитивно върху екологичния ефект от работата на топлоелектрическата централа.

Проектът за повишаване ефективността на блок № 4 на ТЕЦ София - Изток не е първият, който Siemens реализира в топло- и електроцентрали, припомнят от компанията. “У нас с решения на Siemens е изградена голямата когенерационна централа за топлофикационни нужди за ЕVN България Топлофикация в Пловдив”, коментират те.Ключови думи: Siemens, ТЕЦ София – Изток


Top