РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Сигма, Списание Енерджи ревю - брой 3, 2018

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ СигмаСИГМА

• Системи за автоматизация в енергетиката

• Системи за мониторинг и енергиен мениджмънт

• SCADA системи за подстанции и фотоволтаични паркове

7002 Русе, България

ул. ”Проф. Саша Попов” 3

Тел.: +359 82 827 171

e-mail: office@sigma.bg

www.sigma.bgTop