РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Сигма, Списание Енерджи ревю - брой 5, 2019

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ СигмаСИГМА

• Системи за автоматизация в енергетиката
• Системи за мониторинг и енергиен мениджмънт
• SCADA системи за подстанции и фотоволтаични паркове


7002 Русе, България
ул. ”Проф. Саша Попов” 3
Тел.: +359 82 827 171
e-mail: office@sigma.bg
www.sigma.bgTop