РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Сигма, Списание Енерджи ревю - брой 1, 2020

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ СигмаСИГМА


• Системи за автоматизация в енергетиката

• Системи за мониторинг и енергиен мениджмънт

• SCADA системи за подстанции и фотоволтаични паркове


7002 Русе, България
ул. ”Проф. Саша Попов” 3
Тел.: +359 82 827 171
e-mail: office@sigma.bg

www.sigma.bgTop