РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

СИМАТЕКС, Списание Енерджи ревю - брой 1, 2015

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ СИМАТЕКС• Разработка и проектиране в сферата на

индустриалната автоматизация, КИП и А.

• Изпълнение на проекти до „ключ” в

индустриалната сфера и автоматизация.

• Механичен и електромеханичен монтаж

взривозащитени

разклонителни кутии (Bartec)

контролни станции (Bartec)

арматура(Аzzalin)

електрически задвижки

Premium BC (Bernard Controls)

електрически задвижки Firsc BC(Bernard Controls)

нагревателни кабели (Bartec)

Симатекс ЕООД

София, бул. Княз Борис I 190

тел: +359 878 444098

факс: +359 2 491 72 86

e-mail:office@simatex.eu

web: http://simatex.eu/
Top