РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

СИМЕНС, направление Енергетика, Списание Енерджи ревю - брой 3, 2010

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ СИМЕНС, направление  ЕнергетикаСамо тревата ли прави града зелен?

Със своите решения за устойчива инфраструктура

Siemens помага на големите градове да съхранят природата си.

Попитайте жителите на един голям град как бихте могли да подобрите качеството им на живот и те ще ви дадат най-разнообразни отговори: по-чисти въздух и вода, по-добър градски транспорт, безопасни улици, надеждно електричество, достъпно и качествено здравеопазване. Нашият отговор: широка гама иновативни продукти и решения, които правят живота в града по-екологичен, по-здравословен и най-вече по-приятен.

siemens.com/answersTop