РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

СИМЕНС, направление Енергетика, Списание Енерджи ревю - брой 1, 2011

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ СИМЕНС, направление  ЕнергетикаНаистина ли алтернативните енергии са

единствената алтернатива?

Нашето портфолио за околната среда предлага решения за производство, пренос и потребление на енергия, като резултатът е намалени CO2 емисии.

Независимо дали е за целите на възобновяеми енергийни източници, на високо-ефективни електроцентрали, за пренос на енергия на големи разстояния с минимални загуби или за енергоефективна модернизация на сгради:

С най-богатото зелено портфолио в света, ние намаляваме разходите и емисиите. Благодарение на нашите иновативни решения, през 2009 г. клиентите ни са спестили 210 милиона тона CO2.

siemens.com/answers

Сканирайте

двумерния QR-код

с мобилния си

телефон и научете

повече за нашето

зелено портфолио


Други рекламни публикации на СИМЕНС, направление Енергетика


Top