РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Сименс, сектор Индустрия, Списание Енерджи ревю - брой 2, 2011

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Сименс, сектор ИндустрияКак най-ефикасно се използва силата на слънцето?

измерване сензори за лъчение климатична станция мониторинг интернет портал

енергия соларни модули стрингови кутии соларни инвертори инверторни станции и компоненти (апаратура) за средно напрежение

Инвертори SINVERT и компоненти за PV системи: максимален добив при максимум експлоатационен живот и надежност.

SINVERT - със специфични автоматични настройки съгласно изискванията на ДКЕВР за качеството на електроенергия

SINVERT се предлага със специфични автоматични настройки съгласно изискванията на ДКЕВР, като единствената необходима настройка при пуска, е да се зададе, че инверторът е монтиран в Булгария. Това допълнително предимство на SINVERT, прави излишна самостоятелната настройка на всеки един инвертор от страна на клиента, което е предпоставка за грешки и необходимост от разходи за технически специалист.

Сименс ЕООД направление IA&DT

1309 София, ул. Кукуш 2, тел.: 02/ 811 55 84, факс: 02/ 811 56 62

industry.bg@siemens.com, http://www.siemens.com/sinvert

електроразпределителна мрежа

интернетTop