РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Сименс, сектор Индустрия, Списание Енерджи ревю - брой 3, 2011

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Сименс, сектор ИндустрияКак най-ефикасно се използва силата на слънцето?

Инвертори SINVERT и компоненти за PV системи: максимален добив при максимум експлоатационен живот и надеждност.

SINVERT - СЪС СПЕЦИФИЧНИ АВТОМАТИЧНИ НАСТРОЙКИ СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ДКЕВР ЗА КАЧЕСТВОТО НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ

SINVERT се предлага със специфични автоматични настройки съгласно изискванията на ДКЕВР, като единствената необходима настройка при пуска, е да се зададе, че инверторът е монтиран в България. Това допълнително предимство на SINVERT, прави излишна самостоятелната настройка на всеки един инвертор от страна на клиента, което е предпоставка за грешки и необходимост от разходи за технически специалист.

Сименс ЕООД направление IA&DT

1309 София, ул. Кукуш 2, тел.: 02/8115584, факс: 02/8115662

industry.bg@siemens.com, http://www.siemens.com/sinvertTop