Сименс: Стандартът EN 50598 измества фокуса към комплексните задвижващи системи

Енергийна ефективностТехнически статииСп. Енерджи ревю - брой 1, 2015

Енергоносителите се превръщат във все по-оскъден и скъп ресурс. Поради тази причина една от петте приоритетни цели на стратегията Европа 2020 е да се намали потреблението на първична енергия с 20% до 2020 г. Тъй като електрическите системи за задвижване осигуряват 70% от потреблението на енергия в промишлените предприятия, Европейския съюз издаде Регламент за електродвигатели 640/2009 през юли 2009 г.

Настоящият регламент се основава на т.нар. ErP (Energy-related Products) Директива на ЕС, в която се определят минималните изисквания за продукти, свързани с енергопотреблението в домакинствата, сферата на услугите и индустриалните сектори.

Със стандарта EN 50598: “Изисквания за екодизайн към продукти, свързани с енергопотребление” фокусът се измества от отделните устройства към комплексните системи. Сега изискванията за енергийна ефективност се простират от единичните компоненти до цялостните електрически задвижвани съоръжения, например помпени системи.

В този контекст втората част на стандарта EN 50598-2 е от особено значение. Част 2: “Показатели за енергийна ефективност на системи за силово задвижване и стартери за мотори” определя коя информация е необходима за оценка на енергийната ефективност на задвижващите системи и изяснява как се изчисляват загубите. За улеснение стандартът определя общо осем оперативни точки, за които загубите трябва да бъдат определени и документирани от производителя.

По този начин в бъдеще операторите ще могат да изчисляват необходимата мощност за задвижванията на техните производствени машини на базата на специфични товарови графици. Също така ще бъде въведена система за класификация, с която компоненти и системи ще могат да бъдат нагледно сравнени от гледна точка на тяхната енергийна ефективност.

Това означава, че честотните преобразуватели ще трябва да се класифицират в категории IE 0, IE 1 или IE 2 и задвижващите системи - съответно в категории IES 0, IES 1 или IES 2. Както при съществуващите моторни класове, по-високи стойности означават по-ниски загуби и по този начин по-висока енергийна ефективност.

Новият стандарт задължително трябва бъде въведен за AC/AC честотни преобразуватели без регенерация в мрежата, двигатели с вградени инвертори и честотни преобразуватели с диапазон на мощност от 0,12 kW до 1000 kW и захранващо напрежение от 100 V до 1000 V.

Опционално стандартът може да се приложи за рекуперативни AC/AC честотни преобразуватели, AC/DC и DC/AC честотни преобразуватели и комбинации от двигатели и инвертори. Посредством концепцията Integrated Drive Systems (IDS) Siemens предлага на своите клиенти перфектно съгласуван набор от задвижвания, свързващи механизми, технологии и софтуер, който предоставя възможността да се постигне пълния потенциал за енергийна ефективност на производствените им съоръжения.

Те могат да се възползват от предимствата на нашето хармонизирано портфолио от задвижващи системи, сред които възможностите за комуникация на устройствата при управление на процеси от по-високо ниво, както и от множеството софтуерни приложения и услуги през целия жизнен цикъл на индустриалните съоръжения, отчитайки освен това оперативните разходи и въздействието върху околната среда.

Инж. Ангел Костов,

Мениджър продажби LD, Siemens
Top