РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Сименс, Списание Енерджи ревю - брой 3, 2023

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ СименсЦентрални инвертори


Решение от най-ново поколение за големи
фотоволтаични електроцентрали

Централният инвертор за фотоволтаична система е удобно "plug-and-play"
решение с максимална плътност на мощността, комбиниращо инвертор,
трансформатор и комплектно разпределително устройство.


Централният инвертор предлага интегрирано DC/AC разпределение за висока
ефективност.


За повече информация www.siemens.bg/ea

SIEMENSTop