РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Сименс, Списание Енерджи ревю - брой 5, 2023

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ СименсSICAM РРС от Siemens

Надеждност, сигурност и висока ефективност


SICAM Photovoltaic Plant Control (SICAM РРС) е специално разработено решение
на Siemens, което осигурява ефективното, съобразено с мрежовия код,
управление на фотоволтаични електроцентрали. Системата е от ново
поколение, с широка област на приложение, възможности за надграждане
и разширение през целия u експлоатационен живот.


За повече информация www.siemens.bg/eaTop