РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Симплекс-Рабаджийска и С-ие, Списание Енерджи ревю - брой 3, 2019

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Симплекс-Рабаджийска и С-иеОторизиран сервиз на Siemens за електрозадвижвания

Система за производствен и енергиен мениджмънт Factory Data Manager (FDM) за оценяване и повишаване на производителността и енергийната ефективност

На изложението CEBIT в Хановер фирма СИМПЛЕКС представи системата Factory Date Manager (FDM)

 

Factory Data Manager (FDM) е система за оперативно управление на производството и на енергийните потоци (MES) и служи като надстройка на системи за супервайзорно управление и събиране на данни (SCADA), разпределени системи за управление (DCS) и системи с програмируеми контролери (PLC).
Основните функции на системата са:

FDM осъществява автоматизирано събиране на данни от производството (технологични величини, количествени и качествени показатели и др.) и енергийното потребление (електроенергия, топлоенергия и други горива, въздух, вода, природен газ и др.)

FDM дава възможност за автоматично генериране на отчети, анализ на данни, моделиране, запис на грешки, аларми и други събития.

FDM предоставя възможности за прогнозиране на енергийната консумация по схемата "ден напред" за целите на електроенергийния пазар, както и автоматично генериране и изпращане на товарови графици.

FDM разполага със специализиран модул за компенсация на оперативния небаланс на електрическа енергия чрез управление в реално време на наличните разполагаеми товари.

FDM изчислява производствени и енергийни KPI показатели в зависимост от количеството, качеството и вида на произведената продукция и консумираната енергия.

Данните във FDM могат да се конфигурират в йерархична структура за изчисляване на производствената и енергийната ефективност на машини, отдели, цехове или други звена, в зависимост от структурата, зададена от потребителя.

FDM поддържа ODBS и SQL база данни и има възможност да комуникира със SCADA, DCS и PLC системи на различни компании.

FDM разполага с комуникационен модул, който осигурява самостоятелно събиране на данни от сензори и анализатори посредством цифрови интерфейси за връзка.

FDM осигурява двупосочна комуникация с ERP системи.


www.simpex.bg

+359 2 488 19 97
office@simplex.bg
гр. София, 1784
ул. " Магнаурска школа" 11
Хайтек Парк ИЗОТ, офис 307
Top