Система за енергиен мениджмънт от АББ за жилищни сгради и малки търговски обекти – System pro M compact® InSite с SCU200

ЕлектроенергетикаФирмени статии • 23.02.2024

Система за енергиен мениджмънт от АББ за жилищни сгради и малки търговски обекти – System pro M compact® InSite с SCU200
Система за енергиен мениджмънт от АББ за жилищни сгради и малки търговски обекти – System pro M compact® InSite с SCU200
Система за енергиен мениджмънт от АББ за жилищни сгради и малки търговски обекти – System pro M compact® InSite с SCU200
Система за енергиен мениджмънт от АББ за жилищни сгради и малки търговски обекти – System pro M compact® InSite с SCU200


Системите за енергиен мениджмънт дават възможност за оптимизиране на използването на енергийните ресурси. Дигитализацията при електроразпределението прави събирането и анализирането на данни лесно и дава ясна представа относно потреблението и поведението на процесите.

АББ разширява системата за енергиен мениджмънт System pro M compact® InSite посредством новото компактно управляващо устройство SCU200. Благодарение на него тя е подходяща за жилищни сгради и малки търговски обекти, а в комбинация с управляващо устройство SCU100 системата предоставя цялостно решение за оптимизиране на потреблението на енергия за главни и разпределителни табла.

Вижте повече във видеото по-долу.

Чрез компактното управляващо устройство SCU200, данните се събират от полевите устройства и след това могат да бъдат достъпени посредством:

  • Вградения уеб сървър на системата InSite;

  • Облачната система ABB Ability™ Energy & Asset Manager;

  • или друга система (SCADA, BMS и други).

 

Разширен потенциал за енергийни спестявания

Новите допълнителни разширителни модули позволяват системата да бъде адаптирана още по-добре към нуждите на съответните приложения.

В зависимост от целите за измерване и оптимизация, модулите за Wireless M-Bus и измервател на енергия могат да се използват и да се включват към управляващото устройство SCU200 без необходимост от използване на инструменти.

С повече налични логики за автоматизация, приоритизирането на товарите е оптимизирано, което позволява най-ефективното използване на енергията във всеки жилищен, търговски или индустриален обект.

Системата дава възможност да се интегрират устройства на трети страни – данни от измервателни устройства, зарядни станции за електрически превозни средства или системи за съхранение на енергия също могат лесно да бъдат свързани, което допълнително увеличава потенциала за спестяване на енергия.

Вграденият в устройството SCU200 InSite уеб сървър е надграден и сега включва функция за изчисляване на разходите, step-by-step съветник за инсталиране и разширени опции за настройка на автоматизирани действия за управления на товарите в жилищни, търговски и промишлени сгради, осигуряващи оптимизация на енергийните разходи до 20%.

Данните, събрани от SCU200, могат да бъдат визуализирани на персонален компютър, лаптоп, таблет или мобилно устройство благодарение на интуитивен графичен потребителски уеб интерфейс. Чрез него се извършват необходимите настройки, мониторинг и управление, улеснява се оптимизацията на потреблението на енергия и идентифицирането на потенциални рискове. Потребителите могат да персонализират предупрежденията от платформата и да конфигурират автоматични действия.

В продуктовото портфолио на АББ България може да откриете системата System pro M compact® InSite. За повече информация посетете официалния сайт на АББ.


 www.abb.com/bg

 

 

 

 


Top