Система за съхранение на енергия с водород

ЕлектроенергетикаИновацииСп. Енерджи ревю - брой 1, 2012

Фирма AREVA, в партньорство с Университета в Корсика и френската комисия за ядрена енергетика и алтернативни източници, разработи водородна система за съхранение на енергията от фотоволтаичен парк. Изследователската платформа, наречена MYRTE, е разположена в Корсика, в близост до Аячо. „MYRTE има за цел да демонстрира приложимостта на решението за съхранение на енергия, чрез използването на водородни технологии, което балансира флуктуациите при генерирането на енергия от Слънцето и допринася за стабилизиране на електропреносната мрежа в Корсика. За целите на проекта, 560-киловатов фотоволтаичен парк, е свързан с иновативната система за съхранение на енергия, която се състои от елетролизен модул, резервоари за водород и кислород и горивна клетка. MYRTE вече е свързана с електропреносната мрежа на Корсика и е първата система в Европа и света от такъв мащаб”, съобщават от AREVA.

"MYRTE платформата ни позволява да излезем от лабораторията и да тестваме технологията в реални условия. Това е първата инсталация в подобна фаза на развитие, която се свързва към електропреносната мрежа", коментира Жером Госет, вицепрезидент на H&ES BU.

„Целта на H& ESBU е постепенно да разработи най-успешните режими на работа на подобен тип системи, които ще позволят интеграцията на децентрализирани инсталации за преобразуване на електроенергията от възобновяеми източници в електрическата мрежа”, допълва той.

AREVA смята да продължи да инвестира във втора фаза на проекта MYRTE и да инсталира следващо поколение водородна система Greenergy Box за увеличаване на мощността на настоящата, която ще бъде разработена на модулен принцип. Развиването на технологиите за съхранение на енергия са в унисон с политиката на AREVA за генериране на енергия при минимални въглеродни емисии.
ЕКСКЛУЗИВНО


Top