Системи за резервно захранване в производството

ЕлектроенергетикаТехнически статииСп. Енерджи ревю - брой 3, 2024 • 29.05.2024

  • В ерата на масовото производство е необходимо системите в някои заводи да работят непрекъснато, което не би било възможно без помощта на решения за резервно захранване

  • Индустриалните непрекъсваеми захранвания разполагат със здрави корпуси, по-мощни механизми за охлаждане и защита срещу прах, влага, вибрации и температурни флуктуации

  • Ако пространството в предприятието е малко и затворено, изборът на шумен генератор, отделящ големи количества отработени газове, може да не е добра идея

 

В ерата на масовото производство е необходимо системите в някои заводи да работят непрекъснато, което не би било възможно без помощта на решения за резервно захранване. Те предоставят алтернативен източник на електроенергия по време на прекъсвания на електроподаването, осигурявайки високо ниво на надеждност и предотвратявайки сериозни щети и загуби в рамките на производствената верига. Има няколко вида системи за резервно захранване, всеки със своите уникални характеристики и предимства.

 

Непрекъсваеми захранвания (UPS)

UPS устройствата са предназначени да предотвратят загубата на данни и повредата на оборудване в резултат на внезапни нарушения на електроснабдяването. Индустриалните непрекъсваеми захранвания разполагат със здрави корпуси, по-мощни механизми за охлаждане и защита срещу прах, влага, вибрации и температурни флуктуации. UPS системите често се отличават с усъвършенствани функционалности, гарантиращи висока надеждност и наличност на електроенергия.

Това може да включва множество модули, възможност за смяна на батериите, без да е необходим престой за извършването й, и успоредни конфигурации, предоставящи отказоустойчивост и минимизиращи технологичните прекъсвания.

Изборът на подходящо непрекъсваемо захранване за индустриални приложения изисква внимателно обмисляне на няколко фактора. На първо място следва да се определи мощностният капацитет, необходим за оборудването с критично значение. Трябва да се изчисли общият товар, включително активната и реактивната мощност, за да се гарантира, че капацитетът на UPS устройството отговаря на или превишава общите товарови изисквания и предоставя резервно захранване в достатъчна степен.

Втората стъпка е да се обмисли за какъв период ще е нужно да продължи работата си критичното оборудване по време на прекъсване на електроснабдяването. Този параметър се определя въз основа на нивото на критичност на процесите и времето, необходимо за възстановяване на захранването от страна на електроразпределителното дружество или времето за включване на резервните генератори.

При наличие на чувствително оборудване трябва да се оцени и нужното качество на електрическата енергия. Следва да се прецени дали регулирането на напрежението, стабилността на честотата и редуцирането на хармоничните изкривявания са от съществено значение за конкретното приложение. В някои индустриални сектори изискванията по отношение на тези параметри могат да бъдат по-строги.

Нужно е да се оценят и условията на експлоатационната среда в промишленото предприятие, в което ще функционира непрекъсваемото захранване. Следва да се вземат предвид фактори като температура, влажност, нива на запрашеност и вибрации. Трябва да се избере UPS система, способна да издържи и да работи надеждно при тези специфични условия на средата.

Не на последно място трябва да се отчетат и първоначалните, като и оперативните разходи за непрекъсваемото захранване в дългосрочен план. Нужно е да се погледне отвъд първоначалната покупна цена и да се оценят фактори като енергийна ефективност, разходи за подмяна на батерии и изисквания за поддръжка. Следва да се избере UPS система, предлагаща баланс между експлоатационни параметри, надеждност и разходна ефективност в рамките на очаквания й сервизен живот.

 

Генератори

Закупуването на индустриален генератор е голяма инвестиция, която трябва да бъде обмислена добре. В крайна сметка един такъв агрегат ще може да предоставя електроенергия на даденото предприятие, когато всички останали източници не са налични.

Промишлените предприятия се нуждаят от универсални индустриални генератори, тъй като те обикновено се използват за захранване на компресори, електрически инструменти, индустриални роботи, осветителни системи и цели изчислителни центрове. На пазара се предлага богато разнообразие както от нови, така и от употребявани дизелови и газови генератори, като изборът на подходящо решение се обуславя от няколко фактора.

Сред изискванията на дадена компания може да бъде например индустриалният генератор да има екологичен режим, намаляващ емисиите и съответно въглеродния отпечатък на предприятието. Трябва да се има предвид обаче, че нискоемисионните генератори могат да се нуждаят от по-малки резервоари, което се отразява върху продължителността им на работа.

Ако компанията се нуждае от поддържане на висока мощност за продължителна експлоатация, то тогава следва да се заложи на дизелов модел с голям резервоар. Независимо от конкретния избор обаче, безопасността трябва да бъде приоритет. Ако пространството в предприятието е малко и затворено, изборът на шумен генератор, отделящ големи количества отработени газове, може да не е добра идея. Генераторът ще трябва да е в съответствие със стандартите за индустриална безопасност и да бъде разположен на безопасно разстояние от работните места.

След като се определи капацитетът на необходимия генератор, трябва да се обмислят допълнителни опции за максимално увеличаване на ефективността, безопасността и дълготрайността. Всички тези опции са полезни, но всяка една от тях може да бъде особено важна за конкретното приложение.

Някои модели генератори например разполагат с LCD и LED дисплеи, индикатори за състоянието и навигируеми менюта. Светещите дисплеи и индикаторни светлини правят експлоатацията на генератора през нощта по-безопасна, лесна и предсказуема. Друга опция е функцията за отдалечен мониторинг, която е изключително полезна за бизнеси, използващи генератори непрекъснато, с оглед управление на горивната ефективност.

Сред опциите е и монтажната подложка, представляваща бетонен разделител, разположен под генератора, който осигурява допълнителна защита. Тя е задължителна, ако генераторът ще бъде инсталиран на открито, тъй като ще го предпази от трева, кал, дъжд и сняг. Аналогична функция имат и допълнителните корпуси (шкафове) от алуминий или стомана, защитаващи генератора от лоши метеорологични условия и замърсявания.

Препоръчва се да се избере генератор с функция за автоматичен старт, която бавно се превръща в стандарт за индустрията. По този начин генераторът ще се включи незабавно и ще осигури безпроблемен преход между източниците на захранване, без да се допусне дори минута загуба на мощност.

 

Соларни и батерийни системи

Соларните системи за резервно захранване са предназначени да съхраняват в батерии слънчева енергия, която може да бъде използвана по време на прекъсвания на електроподаването. Те са подходящи за области с изобилие от слънчева светлина и за приложения с високи енергийни потребности. Соларните системи са екологосъобразно решение, характеризиращо се с ниски разходи за поддръжка. Подходящи са за употреба и в отдалечени райони без достъп до главната електроразпределителна мрежа.

Батерийните системи се включват автоматично при спиране на електроснабдяването, осигурявайки непрекъснато захранване. Те се предлагат с различни размери и капацитет и могат да захранват както цяла сграда, така и само отделно оборудване. Батерийните системи са подходящи за индустриални сектори, нуждаещи се от непрекъсваемо захранване за кратки периоди от време. Те са лесни за инсталиране и имат ниски разходи за поддръжка.

 

Инсталация и поддръжка

Правилното инсталиране на една система за резервно захранване изисква опита на професионалист. Това ще гарантира, че системата е безопасна и функционира по начина, по който се очаква. Това важи с особена сила за големи системи за резервно захранване, например генератори.

Поддръжката също е изключително важен фактор за нормалната работа на тези системи. Регулярното обслужване спомага за идентифициране и отстраняване на всякакви проблеми, още преди те да са довели до престой. Изискванията за поддръжка на една система за резервно захранване зависят от типа й. От съществено значение е да се следват насоките за обслужване, предоставени от производителя, за да се гарантира, че системата ще остане функционална. Често срещани проблеми, които могат да повлияят върху експлоатационните параметри на една система за резервно захранване, са отказ на батериите, изтичане на гориво и запушени филтри.

 

Ползи

Системите за резервно захранване предлагат няколко ползи за индустрията. На първо място, те осигуряват непрекъснато захранване, явявайки се алтернативен източник на електроенергия при прекъсвания на услугата по електроснабдяване от мрежата. По този начин те гарантират, че критично важното оборудване в конкретното приложение ще продължи да работи.

Друго предимство на тези системи е, че те предпазват от пренапрежения и прекъсвания, които могат да причинят повреда в оборудването или загуба на данни. Едно UPS устройство например предоставя защита от пренапрежения, които могат да увредят компютърната техника или други електронни устройства.
Престоите могат да струват скъпо, особено за компании, разчитащи на непрекъснатостта на електрозахранването. Системите за резервно захранване редуцират технологичните престои и свързаните с тях разходи, например вследствие на пропуснати приходи и загуба на производителност.
Top