РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

SKE Engineering, Списание Енерджи ревю - брой 5, 2023

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ SKE EngineeringHuawei Value Added Partner

Разгърни пълния потенциал на
възобновяемите енергийни източници

С интелигентната стрингова система за съхранение на
електроенергия (ESS)

• Оптимизация на ниво батерийни пакети

• Оптимизация на ниво батерийни шкафове

• Модулен дизайн

• Децентрализирана система за охлаждане

Изграждаме изцяло свързан, Интелигентен свят

www.ske-solar.comTop