РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

СМЕ Консулт, Списание Енерджи ревю - специално издание, 2010

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ СМЕ Консулт1463 София, България

бул. Витоша 126, ап. 11

тел.: +359 2 9520380

факс: +359 2 952 52 21

Constanta, Romania

128 B.P.Hasdeu Str.

Bl. L10, sc.C, ap.30

tel./fax: +40 241517020

Оценка на вятърния ресурс - Започнете от утре

СМЕ Уинд предоставя услуги по оценка на вятърния ресурс в Югоизточна Европа. Ние можем да отговорим на нуждите на клиенти също и от други региони на Европа и Азия.

Нашите екипи могат да осъществят кампания по оценка на вятърния ресурс навсякъде по света. Ние предлагаме:

НЕЗАБАВНА доставка от склад до обекта, монтеж и пуск на ветроизмервателно оборудване:

- мачти - Железорешетъчни с височина от 70 до 105м

- Тръбни с височина от 50 до 70м

- логери - Second Wind, Ammonit

- датчици - MEASNET калибрирани Thies Clima, Second Wind

- поддръжка на ветроизмервателни мачти

обработка на данни и изготвяне на доклади

Ежедневна проверка на данните

Обработка и анализ на вятърните данни

Изработване на карта на вятърния потенциал

Изчисляване на очакваното производствоTop