РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

СМЕ Консулт, Списание Енерджи ревю - брой 4, 2011

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ СМЕ Консулт1463 София, България

Бул. Витоша 126, ап. 11

Тел.: +359 2 9520380

Факс: +359 2 8518718

Constanta, Romania

128 B.P.Hasdeu Str.

Bl. L10, sc.C, ap.30

Tel. / Fax: +40 241517020

Оценка на вятърния ресурс – Започнете от утре

СМЕ Уинд предоставя услуги по оценка на вятърния ресурс в Югоизточна Европа. Ние можем да отговорим на нуждите на клиенти също и от други региони на Европа и Азия. Нашите екипи могат да осъществят кампания по оценка на вятърния ресурс навсякъде по света. Ние предлагаме:

НЕЗАБАВНА доставка от склад до обекта, монтаж и пуск на ветроизмервателно оборудване:

- МАЧТИ – Железорешетъчни с височина от 70 до 105м

– Тръбни с височина от 50 до 70м

- ЛОГЕРИ – Second Wind, Ammonit

- ДАТЧИЦИ – MЕASNET калибрирани Thies Clima, Vector, Second Wind

- ПОДДРЪЖКА на ветроизмервателни мачти

ОБРАБОТКА на данни и изготвяне на доклади

• Ежедневна проверка на данните

• Обработка и анализ на вятърните данни

• Изработване карта на вятърния потенциал

• Изчисляване на очакваното производствоTop