СМС-С търси да назначи инженер бизнес развитие за своите ВЕИ проекти

ВЕИ енергетикaФирмени статииСп. Енерджи ревю - брой 2, 2023 • 19.04.2023

СМС-С търси да назначи инженер бизнес развитие за своите ВЕИ проекти

 

Профил на компанията

СМС-С изпълнява пълен инженеринг в електрически инсталации и уредби на промишлени предприятия.

Основните дейности на фирмата са проучване, проектиране, конструиране, изработване, монтаж, настройка, сервиз, техническо обслужване и контрол на нови и ремонт и реконструкция на действащи разпределителни и трансформаторни подстанции, табла за управление (МСС, PLC, COMMS, VFD, UPS), системи за мониторинг, защита и управление на електрообзавеждането (SCADA).

СМС-С реализира електроинженерингови проекти в тежката промишленост (предимно в мините, металургията и енергетиката), леката промишленост и при строителството на големи обществени сгради.

Компанията притежава изключителни компетенции в производството на устройства за защита, разпределителни подстанции и табла за управление на електрообзавеждането в минни предприятия с IT мрежи.

Водеща е в реконструкцията и модернизацията (ретрофита) на разпределителните уредби за средно напрежение (СН).

В отдел "Проектиране и конструиране" на СМС-С работят опитни проектанти с пълна правоспособност. Отделът изработва всички необходими фази на проекти на нови обекти, разширения, реконструкции и модернизации на съществуващи електрически инсталации и уредби.

Проектите се изработват с помощта на лицензирани софтуерни продукти: EPLAN, SolidWorks, ETAP.
Дългогодишни клиенти на компанията са Aurubis Bulgaria, Дънди Прешъс Металс, Air Liquide Bulgaria.

В дългосрочен план СМС-С залага на диверсификацията на бизнеса си, разгръщайки дейността в сферата на възобновяемите енергийни ресурси. За целта в момента се инвестира в разширяване на екипа от висококвалифицирани специалисти с мотивирани хора с опит в тази сфера.

 

Мисия на позицията

Да развие ново бизнес направление, а именно предоставянето на комплексна услуга с висока добавена стойност - предоставяне на инженеринг и цялостно управление на проекти за изграждане на ВЕИ инсталации с бизнес предназначение.

 

Отговорности

 • Развива пазарна стратегия за ново бизнес направление - изграждане на фотоволтаични инсталации;
 • Идентифицира и развива нужната мрежа от партньорства с потенциални доставчици;
 • Активно търси и привлича нови клиенти;
 • Представя услугите на фирмата пред потенциалните клиенти;
 • Поддържа отношения с настоящи и нови клиенти и развива бизнес възможности за разширяване на клиентската мрежа;
 • Участва и подпомага цялостния бизнес процес - технологично консултиране, изготвяне на оферти, договаряне на условия, сключване на договори, проектиране, процедури по присъединяване, строителство и пуск;
 • Осъществява пътувания и срещи с потенциални партньори и клиенти;
 • Регулярно отчита прогреса и свършената работа;
 • Участва и води обучения в сферата.

 

Изисквания (Задължителни)

 • Познаване на българския пазар за фотоволтаици;
 • Предишен опит в бизнес развитие на ВЕИ проекти;
 • Умения за работа с клиенти на различно ниво (ръководители, техн. специалисти и пр.);
 • Техническо образование - висше или друго релевантно;
 • 3 - 5 години опит в планирането и изграждането на фотоволтаични системи;
 • Отлични познания за фотоелектричното преобразуване на слънчева енергия, фотоволтаичните технологии, модули, панели и конфигурации;
 • Познания в областта на релейната защита и автоматика;
 • Софтуерни умения - електротехническо и/или CAD чертане;
 • Добро работно ниво на английски език (B2+);
 • Шофьорска книжка и възможност за пътуване в командировки.

 

Предимства

 • Познания и опит в проектирането и изграждането на SCADA системи;
 • Познания и опит в проектирането и изграждането на системи за автоматизация;
 • Опит в работа с 3D софтуер;
 • Притежание на проектантска правоспособност.

 

Какво предлагаме

 • Стандартно работно време;
 • Гъвкаво заплащане в зависимост от квалификацията и опита. Извънредният труд се доплаща;
 • Пълно осигуряване;
 • Служебен годишен медицински преглед;
 • Модерна и отлично оборудвана материална база и условия за труд;
 • Лицензирани инженерни софтуери: EPLAN, SolidWorks, ЕТАР;
 • Възможност за работа от вкъщи.


При интерес, моля изпратете Ваша автобиография на имейл адреса, посочен по-долу.

 


 

 

email: hr@cmc-c.com
Телефон за контакт: 0888 603 412
www.cmc-c.com

 


Други рекламни публикации на СМС-С

Top