РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

СМС-С, Списание Енерджи ревю - брой 1, 2021

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ СМС-СCMC-C

Проучване, проектиране, конструиране, изработване, монтаж, настройка, сервиз, техническо обслужване и контрол на нови и ремонт и реконструкция на действащи разпределителни и трансформаторни подстанции, табла за управление (МСС, PLC, COMMS, VFD, UPS), системи за мониторинг, защита и управление на електрообзавеждането (SCADA)

2070 Пирдоп
ул. "Георги Бенковски" 3
тел.: 071815144
office@cmc-c.com

www.cmc-c.comTop