Socomec, Лео Саро: Модулните UPS системи отговарят на основните нужди на потребителя

ЕлектроенергетикаИнтервюСп. Енерджи ревю - брой 4, 2018

Socomec, Лео Саро: Модулните UPS системи отговарят на основните нужди на потребителя

Лео Саро, маркетинг и продуктов мениджър, Socomec UPS, пред сп. Енерджи ревю

Един от акцентите в тазгодишния семинар, организиран от ДТС в София, бе новото приложение eWire. По какъв начин то подобрява надеждността на UPS системите?

В от 10 до 15% от случаите пускането в експлоатация на UPS не е успешно поради погрешна инсталация, която оказва влияние върху дългосрочната производителност на системата и увеличава риска от откази.

За да осигурим увереността на инсталатора и на крайния потребител, представихме иновативен подход за опростен монтаж чрез предоставянето на насоки за всеки етап от процеса през приложението eWire. Използвайки обогатена реалност, то автоматично разпознава UPS с помощта на камерата на смартфон и предоставя цялата необходима информация и точни параметри за конфигуриране на системата.

eWire помага на инсталатора с инструкции стъпка по стъпка и проверки в реално време, за да се гарантира правилното позициониране на UPS и на шкафа за батериите му, опроводяването с точния размер кабел и усукващ момент, и конкретните размери на защитите.

Снимки и доклад с цялата инсталационна информация се изпращат до партньора на Socomec на местно ниво, в случая ДТС, чиито специалисти проверяват и валидират монтажа или предлагат корективни действия. Накрая на потребителя се издава официален документ, удостоверяващ правилната инсталация на устройството. Всичко това прави приложението уникално за UPS пазара.

Сертификацията става все по-важен фактор при вземането на решение за закупуване на UPS. На какви тестове подлежат продуктите на Socomec?

Всички UPS модели на Socomec се тестват и верифицират от трета страна. Изпитванията са не само за безопасност и електромагнитна съвместимост, но и за ефективност, сеизмична устойчивост, надеждност, степен на защита и много други. След производство всеки продукт претърпява над 100 автоматични теста и повече от 1000 измервания на дадени параметри. Тези данни се обработват и верифицират в реално време, за да се регистрират дори най-малките отклонения.

Целта на изключително детайлната проверка, възможна благодарение на множеството сензори в UPS, е да подсигури цялостната надеждност на продуктите, избягвайки ранни откази след инсталация.

Модулната концепция е една от основните тенденции в индустрията. Какви предимства предлага технологията и кои са най-новите модулни решения на компанията?

Модулните UPS системи се появиха в резултат на технологичния напредък, който позволи да се отговори на основните нужди на крайния потребител - възможност за безпроблемно разширяване, едновременна поддръжка и експлоатационна готовност.

Socomec разработи Modulys, модулна система с мощност 25-600 kW и множество уникални характеристики. Нейните модули могат да се добавят или поправят, без да е необходимо спиране на системата, разрешение от оператора или настройка на какъвто и да е параметър.

Не е нужно да се следи и за версията на фърмуера на новия модул - той се актуализира напълно автоматично. По този начин процесът отнема само няколко минути, осигурявайки много кратко средно време за ремонт (MTTR). Modulys е също със сертифицирана надеждност (средно време между отказите, MTBF) на UPS модулите.

Предварителното MTBF, сертифицирано от трета страна, надвишава 1 млн. часа, докато средно измереното на база полеви данни MTBF е над 1,7 млн. часа. Това повишава готовността и надеждността на системата, минимизирайки времето на престой.

Надеждността на UPS зависи и от батериите. Как виждате бъдещето на UPS системите от гледна точка на батерийните технологии?

Днес най-използвани са оловно-киселинните батерии поради ниската им цена в сравнение с други решения. В следващите няколко години се очаква пазарният дял на литиевите батерии да нарасне.

Предимствата им са пестенето на пространство, малкото тегло, краткият период на зареждане и най-вече по-дългият живот при високи температури на работната среда. В отговор на специфични изисквания Socomec предлага и решения с литиеви батерии, като отчитаме, че в бъдеще те ще станат много по-популярни, благодарение на непрекъснатия спад на цените им.Ключови думи: Socomec, DTS, ДТС, eWire, Modulys, UPS


Top