Соларити БГ представи нова система за контрол на PV централи на CeBIT

Фирмени статииСп. Енерджи ревю - брой 4, 2014

Соларити БГ взе участие като изложител на международното изложение CeBIT Bilisim в Istanbul Expo Center от 11.09-14.09.2014г. Участието е финансирано от ИАНМСП със средства от Проект № BG161РО003 - 4.2.01-0001 "Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия" по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007 - 2013", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

На изложението фирмата представи нов продукт, изцяло разработен от компанията. "Система за динамичен контрол на мощността и цялостен мониторинг и анализ на мрежата" Solarity APC е нещо ново и уникално в сферата на фотоволтаичните централи. Основната насоченост е към цялостен анализ и мониторинг на мрежата, към която е прикачена фотоволтаичната централа.

Системата представя много подробна информация за електрическите процеси. Посредством алгоритми и автоматизация, сама регулира подаваната паралелно мощност от централата спрямо текущата консумация на електроенергия. Гарантира, че няма да бъде върната енергия в мрежата.

Изключително атрактивна е за промишлени предприятия, тъй като в разработения от Соларити мониторинг, в реално време се следят всички показатели - графично и таблично, което спомага за анализ и навременна корекция при възникнали проблеми и смущения от машини и оборудване. Системата може да бъде надграждана при възникването на нужда от управление на автоматизация, свързана с ел.мрежата.

Фирмата предлага все по-гъвкави инженерни решения за захранване на обекти и изграждане на системи за собствени нужди - със или без съхраняване на енергията. Тези инсталации представляват мрежови фотоволтаични централи, чиято енергия не се продава на ЕРП, а се използва за покриване на собствената сградна консумация.

Такъв тип инсталации са енергийно-ефективен вариант за намаляване на разходите за електроенергия в дългосрочен план. Автономното производство на енергия води до независимост от страна на инвеститорите към покачването на цената на тока и в зависимост от предприятието се стига до 40% намаляване на общите разходи.


Top