Соларна машина за ледени блокове подпомага риболова на дребно в Индонезия

ВЕИ енергетикaИновацииСп. Енерджи ревю - брой 2, 2020 • 23.03.2020

Соларна машина за ледени блокове подпомага риболова на дребно в Индонезия

В бъдеще риболовците на дребно в необлагодетелстваните региони на Индонезия ще могат да търгуват с продукцията си в цялата страна благодарение на липсата на прекъсвания в хладилната верига. Възможност за това осигурява захранвана със соларна енергия машина за производство на ледени блокове. Иновативното съоръжение е разработено в рамките на многогодишно споразумение за германо-индонезийско сътрудничество.

“Ледът позволява да се предотврати развалянето на рибата, като той се произвежда, без да се оказва никакво въздействие върху климата. Това е истински успех за германо-индонезийското партньорство”, коментира Франк Щегмюлер от Германското дружество за международно сътрудничество (GIZ).

Индонезия заема водеща позиция в производството на риба тон в световен мащаб и е вторият най-голям производител на риба като цяло. Въпреки това риболовците на дребно, които прилагат екологосъобразни методи за улавяне на рибата, често нямат възможност да транспортират продукцията си до потребителите поради липсата на хладилни съоръжения. Вследствие на това, конкурирането с риболова на индустриално ниво е на практика непосилно за риболовците на дребно, тъй като голяма част от улова им се разваля, водейки до обедняване сред общността.

Политиката на Индонезия е насочена към опазване на рибните запаси и гарантиране на приходите за риболовците в отдалечените райони. От ключово значение за постигането на тази цел е непрекъснатото поддържане на улова охладен. GIZ инициира и осигурява подкрепа за разработването на соларна машина за ледени блокове. Производството на тези машини в Индонезия се осъществява с подкрепата и на редица местни, германски и други европейски компании. Разработването стартира през 2016 г., като пилотното съоръжение заработва успешно през 2018 г., а първата машина с търговска цел ще бъде пусната в експлоатация в Индонезия тази година.

Съгласно водещия принцип на Индустрия 4.0 иновативната технология осигурява производство на 1,2 т блока лед на ден, което е динамично и автоматично съобразено с наличното количество соларна енергия. По този начин се елиминира необходимостта от свързване към електрическо захранване или използване на скъпа и голяма система за съхранение на енергия. Соларната машина позволява производството на ледени блокове за охлаждане на уловената на местно ниво риба в отдалечени от електроснабдителната мрежа райони. “Това гарантира приходите на риболовците, които работят на устойчив принцип, особено в отдалечените региони и тези, в които доходите са ниски”, допълва Щегмюлер.

Германските компании Bitzer, Ziehl-Abegg и BAE Batterien предоставят безплатно компоненти и ноу-хау в етапа на разработка. Експерти от Института по въздухообработка и охлаждане (ILK) в Дрезден се заемат със самата разработка и осигуряват техническа поддръжка. Захранваните със соларна енергия машини за лед се произвеждат от индонезийската компания Selaras Mandiri Tehnik (AIREF). Други партньори по проекта са REC Solar, ATW Solar, Studer и Omron.

 
Top