Соларната инсталация Bosch в ИСУЛ е спестила над 39 т въглеродни емисии

Сп. Енерджи ревю - брой 5, 2015 • 18.09.2015 •

В рамките на една година соларната система за топлинна енергия в УМБАЛ Царица Йоанна – ИСУЛ, изпълнена с оборудване Bosch, е спестила 39,06 т емисии въглероден диоксид, съобщиха от Бош Термотехника. В рамките на проекта, реализиран от фирма ИТА КОМ, бяха инсталирани общо 106 бр. слънчеви колектора Bosch Solar 5000 TF с активна площ на абсорбера 2,2 кв. м.

Соларната инсталация беше интегрирана към съществуващите абонатни станции за топлинна енергия, като бяха монтирани буферни съдове с общ обем от 13 500 л и система за автоматично управление и измерване на усвоената енергия. В проекта e била заложена очаквана годишна икономия от 154 000 kWh топлинна енергия и спестени емисии въглероден диоксид, оценени на 38,03 т годишно.

Действителните резултати, измерени на 22 юли т. г. - година след въвеждането в експлоатация - възлизат на 160 375 kWh, реално усвоени от соларната система и акумулирани в бойлерите за БГВ. Соларната инсталация Bosch е част от цялостен проект за интегрирани мерки за енергийна ефективност в ИСУЛ.

“Резултатите от спестена енергия ни удовлетворяват напълно и същевременно са от голямо значение за енергийната паспортизация на болницата. Показателен е и фактът, че има дни, в които соларната система Bosch покрива 100% от консумацията на БГВ. Така можем да гледаме спокойно в бъдещето и да се концентрираме върху нашата основна мисия – да полагаме висококачествени грижи за нашите пациенти”, сподели Владимир Николов, инвеститорски контрол в ИСУЛ.
ОЩЕ ВОДЕЩИ ТЕМИ
Модулни шкаф-системи за електроапаратура

Модулни шкаф-системи за електроапаратура

Често преимуществата им се пренебрегват или заради погрешната представа за по-високи разходи, или заради нежелание за промяна, или просто поради липса на информираност относно възможните ползи, които могат да донесат ... още
Избор на електродвигатели за индустриални приложения

Избор на електродвигатели за индустриални приложения

Електродвигателите (ЕДГ) съвсем буквално могат да бъдат наречени движещата сила на съвременната индустрия. Те намират приложения практически във всички промишлени отрасли ... още
Крепежни елементи за фотоволтаични системи

Крепежни елементи за фотоволтаични системи

Надеждното и правилно фиксиране на фотоволтаичните панели е от първостепенно значение за дълготрайна изправност на системата и ефективния добив на слънчева енергия ... още
Технологии и оборудване за отводняване на мини

Технологии и оборудване за отводняване на мини

Проектирането на ефективна система и изборът на подходящо отводнително оборудване за активни добивни мини изисква внимателното отчитане на въздействието на различни фактори ... още
Избор на соларни зарядни контролери

Избор на соларни зарядни контролери

Соларните зарядни контролери регулират зареждането на акумулатора от фотоволтаичните панели, като така защитават оборудването и повишават ефективността на системата ... още
Измерване на ниво в резервоари за нефт

Измерване на ниво в резервоари за нефт

Измерването на ниво в резервоари за нефт е сред ключовите приложения в петролния отрасъл, които налагат замяната на традиционните ръчни методи с високоточни и автоматизирани системи ... още
Енергийно обследване на промишлени обекти

Енергийно обследване на промишлени обекти

Енергийният одит предоставя на компаниите по-ясна картина за енергийното им потребление и идентифицира възможности за подобрение, често предлагащи незабавни спестявания на разходи ... още
Пожарна безопасност на трансформатори

Пожарна безопасност на трансформатори

Правилното проектиране и изграждане на една пожароизвестителна и пожарогасителна инсталация е задължително условие за осигуряване на надеждна противопожарна охрана на електросиловото оборудване ... още


Top