брой 1, март 2013

цялата корица
корица

Препрати страницата


Вашият е-mail: *  
E-mail на получател: *  
Код за сигурност:*  

ТЕМАТИЧНИ СТАТИИ

ВЕИ енергетикa

Автономни вятърни генератори
Автономните (stand alone, off grid) вятърни генератори са подходящи за захранване на инсталации в изолирани зони, къмпинги, ферми, планински заслони, сезонни жилища, отдалечени обекти с режим на работа без поддръжка, ... още

Топлоенергетика

Подобряване на енергийната среда в предприятия за производство на хартия
Възможни мерки за повишаване ефективността на кожухотръбния водоподгревател ... още

Ядрена енергетика

Национално хранилище за ниско- и средноактивни РАО
Напредък и предизвикателства в процеса на изграждането му ... още

Газ, Нефт, Въглища

Компресорни станции за транспортиране на природен газ
Значителното разстояние, на което се намират газовите находища от крайните потребители, изисква изграждането на сложна газопреносна мрежа включваща както хиляди километри магистрални газопроводи преминаващи по суша и по вода, така ... още

ВЕИ енергетикa

Дървесината е сред най-старите и широко използвани източници за производство на енергия. На фона на непрекъснатото повишаващите се цени на енергоносителите, свързано и с непрекъснато нарастване на енергийните разходи и ... още

ВЕИ енергетикa

Покривни фотоволтаични централи
Покривите на промишлени, офис, търговски и жилищни сгради се превръщат във все по-атрактивна бизнес ниша за инвестициите в зелена енергия. Съгласно новата нормативна база, покривните фотоволтаични инсталации до 5 kWp ... още

Електроенергетика

Новости при интелигентните електроенергийни мрежи (Smart Grid)
Още през 2010 г. в броеве 2 и 3 на списание Енерджи ревю, верни на принципа първи да информираме своите читатели за авангардните тенденции в енергетиката, публикувахме две статии, които ... ощеВ РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ

В броя четете

Уважаеми читатели, ... още

Интервю с Юрген Михалчик, изпълнителен директор на Solar & Benefit International

Фотоволтаичната покривна програма ще даде дължимото на възобновяемата енергия в България ... още

Интервю с Милан Калал, старши анализатор за ЦИЕ, IDC Energy Insigths

Очаквам ръст на интелигентните услуги през 2013 година ... още

Фотоволтаични тъкани

Международен екип учени, воден от Джон Бадинг, професор по химия в Университета в Пенсилвания, разработи оптично влакно от силиций със свойствата на фотоволтаични клетки. ... още

Иновации в добиването на енергия от морските вълни

Софтуер, способен да предсказва размера и силата на морските вълни, би могъл да увеличи в двоен размер енергията, добита от морето, твърди екип от математици и инженери от Ексетър и ... още

GES наноцветя съхраняват ВЕИ енергия

Учени от North Carolina State University са създали цветеподобни структури от полупроводниковия материал германиев сулфид (GES). „GES наноцветето притежава качества за следващото поколение устройства за съхранение на енергия и слънчеви ... още

Роботи инсталират PV панели

Независимо от факта, че цените на фотовлотаичните панели спадат драстично всяка изминала година, някои от разходите за изграждане на PV системи се запазват и имат тенденция към повишаване. Най-сериозният от ... още

ЕТИ разширява продуктовата си гама през 2013 г.

В края на 2012 г. словенската компания ЕТИ, един от водещите производители на апаратура за защита за PV централи и електрооборудване НН, разшири гамата си с нови продукти за компенсация ... още


Top