брой 1, февруари 2016

цялата корица
корица

Препрати страницата


Вашият е-mail: *  
E-mail на получател: *  
Код за сигурност:*  

ТЕМАТИЧНИ СТАТИИ

Газ, Нефт, Въглища

Решения за автоматизация в газопреносни системи
Aвтоматизацията се превръща във все по-важен елемент от газопреносните системи. Изборът на конкретни решения за автоматизация е изключително важно решение при проектирането и изграждането на нови съоръжения. След като много ... още

Ядрена енергетика

Норми при дейностите с материали с повишено съдържание на естествени радионуклиди
Kакто е известно, съвкупността от радиоактивни атоми с дадено масово число и атомен номер е позната като радионуклид. За изомерните атоми от значение е и енергетичното състояние на атомното ядро. ... още

Електроенергетика

Интелигентни трансформаторни подстанции
Динамиката на съвременния живот логично води до повишени очаквания по отношение на качеството на електрическата енергия. Увеличаващата се нужда от електричество, особено в развиващите се страни, и постоянните мерки по ... още

Топлоенергетика

Геотермални топлофикационни системи
Геотермалната топлофикация по дефиниция е използването на една или повече сфери на производство като източници на топлинна енергия, която се подава на група сгради или производствени предприятия. Геотермалната енергия (т.е. ... още

ВЕИ енергетикa

Съвременни технологии за съхранение на енергия от възобновяеми източници
Все по-честата употреба на възобновяема енергия в електроенергийния сектор води до увеличаване на усилията за модернизиране на електропреносната мрежа, както и до зачестяване на употребата на акумулаторни батерии. ... още

Енергийна ефективност

Повишаване на енергийната ефективност в индустрията чрез внедряване на когенерационни системи
Повишаването на енергийната ефективност на производствените съоръжения, сградите и домовете дава реална възможност на обществото да се справи с енергийните проблеми по ефективен начин. Въпреки това, усвояването на възможностите за ... ощеВ РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ

Виа Експо: ЕЕ&ВЕ и SMART CITIES 2016: продуктови премиери и добри практики

От 5-ти до 7-ми април София ще бъде домакин на 12-то издание на изложенията и конференциите ЕЕ и ВЕ (eнергийна ефективност и възобновяема енергия) и Smart Cities (интелигентни градове). ... още

Елтрак: Caterpillar разширява присъствието си във ВЕИ сектора чрез партньорство с First Solar

Компанията сключи стратегически съюз за разработване на микромрежиРедица основни човешки потребности, включително снабдяването с чиста вода, здравеопазване и образование, зависят от един ключов ресурс - електроенергията. Въпреки това, повече от ... още

IBM разработва технология за охлаждане на дата центрове с отпадна топлина

Преди няколко години IBM за пръв път въведе охладителна система с гореща вода, която се използва за охлаждане на суперкомпютри. Системата, наречена Aquasar, разчита на гореща вода вместо на хладилен ... още

В Индия заработи първото летище изцяло захранвано от слънчева енергия

Mеждународното летище в Кочин, щата Керала в Индия, се превърна в първото летище в света, което се захранва изцяло от слънчева енергия. Фотоволтаичната централа на летището е с мощност 12 ... още


Top