брой 1, февруари 2022

цялата корица
корица

Препрати страницата


Вашият е-mail: *  
E-mail на получател: *  
Код за сигурност:*  

ИНОВАЦИИ

Разработиха технология за полагане на соларни клетки върху извити повърхности
Въпреки че учените очакват, че свиването може да повреди фотоволтаичните компоненти и да намали ефективността им, се случва точно обратното ... още

Нови полимерни горивни клетки работят при по-високи температури
Тъй като настоящите горивни клетки работят при 60 – 80°C, за тях са необходими големи радиатори и количества въздух, за да се осигури достатъчна степен на охлаждане. ... още

Информационни батерии - нов начин за съхранение на устойчива енергия
Идеята е проста – когато има излишък от възобновяема енергия, тя да се използва за извършване на изчисления в мащабни, енергийно интензивни центрове за данни ... още

ВОДЕЩИ ТЕМИ

Измерване на ниво в резервоари за нефт
Измерването на ниво в резервоари за нефт е сред ключовите приложения в петролния отрасъл, които налагат замяната на традиционните ръчни методи с високоточни и автоматизирани системи ... още
Енергийно обследване на промишлени обекти
Енергийният одит предоставя на компаниите по-ясна картина за енергийното им потребление и идентифицира възможности за подобрение, често предлагащи незабавни спестявания на разходи ... още
Пожарна безопасност на трансформатори
Правилното проектиране и изграждане на една пожароизвестителна и пожарогасителна инсталация е задължително условие за осигуряване на надеждна противопожарна охрана на електросиловото оборудване ... още

НАКРАТКО

Одобриха 3 проекта на България по програмата за техническо сътрудничество на МААЕ
Един от проектите е за персонализиране на съществуващата национална инфраструктура за изграждане на ядрен капацитет в подкрепа на развитието на човешките ресурси и аспектите на управлението на ядрените знания ... още

Соларно устройство захранва сензорите на подземните контейнери за отпадъци в Габрово
Съоръжението съчетава функционалността на соларното захранване с удобствата на парковите мебели ... още

Изпълнени са над 80% от дейностите по реализацията на интерконектора Гърция - България
Хидротестовете на територията на Гърция са изцяло завършени, а процедурата вече напредва и по българската част от трасето – изпитанията на 4 от общо 11 участъка на територията на България ... още

Доклад на АПСТЕ сочи, че до 2030 г. в България могат да бъдат изградени поне 7 GW нови ВЕИ мощности
Системите за съхранение могат да предоставят и системни услуги като капацитет, регулиране на честотата и минимизиране на разходите за балансираща енергия, сочи още докладът ... още

Германия инвестира 23 млн. евро в проект за създаване на батерии с твърд електролит
През тази нова фаза от реализацията на проекта изследователите ще се съсредоточат върху развитието на компоненти и цялостни твърди батерийни клетки на базата на обещаващи електролити ... още

Енерго-Про участва в пилотен проект за трансформация на енергийните системи FlexiGrid
Проектът стъпва на основата на бурното развитие на IoT чрез разработването на умни измервателни устройства и IoT платформа, която чете данни от тях и ги визуализира ... още

COVER STORY

Избор на соларни зарядни контролери

Избор на соларни зарядни контролери
Соларните зарядни контролери регулират зареждането на акумулатора от фотоволтаичните панели, като така защитават оборудването и повишават ефективността на системата ... ощеОЩЕ АКЦЕНТИ

Монбат се присъедини към глобалната мрежа за развитие на оловно-киселинните батерии

Монбат се присъедини към глобалната мрежа за развитие на оловно-киселинните батерии
Основен приоритет в съвместната работа ще бъде развитието на биполярната технология и усъвършенстването на системите за съхранение на енергия, използващи батерии (BESS) ... още

ЕРП Север инвестира 1,36 млн. лв. в кабелна линия в Русе

ЕРП Север инвестира 1,36 млн. лв. в кабелна линия в Русе
Досега използваният маслен кабел е подменен с нов, който е с изолация от химически омрежен полиетилен и с дължина над 2000 м ... още

КЕВР прие решение за изменение на премиите на производителите на електрическа енергия от ВЕИ

КЕВР прие решение за изменение на премиите на производителите на електрическа енергия от ВЕИ
Премията се определя като разлика между преференциалната цена и определената прогнозна пазарна цена за електрическа енергия, произведена от възобновяеми източници в зависимост от първичния енергиен източник ... още

Карлсберг България инвестира в устойчива мобилност и зелена енергия

Карлсберг България инвестира в устойчива мобилност и зелена енергия
Спестеното количество гориво вследствие на обновяването на автопарка възлиза на около 23 тона на годишна база ... още

БИЗНЕС

The smarter E Europe 2022 с фокус върху зеления водород

The smarter E Europe 2022 с фокус върху зеления водород
The smarter E – Green Hydrogen Forum, който ще се проведе по време на изложението, ще предостави на представители на индустрията от цялата верига за създаване на стойност възможност да ... още

Top