брой 2, юни 2010

цялата корица
корица

Препрати страницата


Вашият е-mail: *  
E-mail на получател: *  
Код за сигурност:*  

ТЕМАТИЧНИ СТАТИИ

Газ, Нефт, Въглища

Видове корозия и методи за защита Природният е газ е сред енергоносителите, намиращи широко приложение както в промишлеността, така и в битовия сектор. В сравнение с другите видове ... още

ВЕИ енергетикa

Газификация на биомаса
Особености на процеса, използвани съоръжения Широко достъпна и лесно използваема, биомасата се приема за един от най-перспективните възобновяеми енергийни източници. Обикновено асоциирана предимно с дървесината и дървесните ... още

ВЕИ енергетикa

Съвременни турбини за ВЕЦ
Характеристики и основни параметри на активни и реактивни водни турбини В съвременната хидроенергетика се използват разнообразни типове водни турбини. Най-разпространената им класификация се подчинява на принципа на действие, ... още

ВЕИ енергетикa

Повишаване на ефективността при вятърните генератори
Съвременни конструктивни и технологични нововъведения ... още

Ядрена енергетика

Реконструкция на електрическата мрежа ВН в АЕЦ Козлодуй
Калин СтояновОткритата разпределителна уредба на АЕЦ Козлодуй има две основни предназначения: разпределение на произведената от енергийните блокове електроенергия и осигуряване на собствените нужди на АЕЦ, включително захранване на Брегова помпена ... още

ВЕИ енергетикa

Микроинвертори за фотоволтаични системи
Преобразуването на постоянно напрежение в променливо с помощта на инвертори се използва отдавна в енергетиката. Масово съвременно приложение то намира във фотоволтаичните системи (PV System) поради необходимостта от преобразуване на ... още

ВЕИ енергетикa

Трансформатори СрН и НН
Основни технически характеристики и новаторски подходи в конструкцията Както е известно, основното предназначение на силовите трансформатори е преобразуването на напрежения в системите за променлив ток чрез електромагнитна индукция, ... още

ВЕИ енергетикa

Интелигентни електроенергийни мрежи
Smart Grid технологиите – предпоставки за развитие, функционални характеристики, специфични особености Независимо от многобройните технически подобрения, принципът на действие на съвременните електроенергийни мрежи (ЕЕМ) в основата си ... ощеВ РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ

Бургас и Златоград - два емблематични геотермални проекта

Геотермална отоплителна система в Златоград ... още

Стабилен ръст на фотоволтаичната индустрия у нас

Въпреки административните трудности, изграждането на соларни централи продължава ... още

Газифициране на оранжериите в Кресна

Модерна когенерационна инсталация функционира ефективно от 2008 г. ... още

Интервю с Ангел Станчев, приложен инженер в Комет Електроникс

Светодиодите са енергоефективeн и екологичен източник ... още

Интервю с Инж. Хаджийска, управител на фирма Еко пауър 2009

Необходима е дългосрочна стратегия за развитие на ВЕИ сектора у нас ... още

Авангардни разработки в областта на фотоволтаичните технологии

Възможност за когенерация предлага нова PV технология ... още

Директива 2008/92/ЕО

Документът урежда прозрачността на цените на газа и електроенергията за промишлените крайни потребители ... още

Продуктови акценти от изложбата ВЕИ и ЕЕ, април 2010 г.

За шеста поредна година специалисти и представители на държавни институции от Централна и Югоизточна Европа дискутираха пазарните тенденции, политиката за стимулиране и внедряването на нови технологии за оползотворяване на енергията ... още

Международно изложение Intersolar 2010

Интересът към най-значимото събитие в областта на соларните технологии нараства ... още

Българската конвенционална енергетика в цифри

Въпреки стремителното развитие на ВЕИ сектора, конвенционалната енергия все още играе важна роля за световната икономика. Добивана от традиционни източници, тя се развива с ясното съзнание, че суровините за нея ... още


Top