брой 2, юни 2011

цялата корица
корица

Препрати страницата


Вашият е-mail: *  
E-mail на получател: *  
Код за сигурност:*  

ТЕМАТИЧНИ СТАТИИ

ВЕИ енергетикa

Органични фотоволтаици
Класическото електрозахранване чрез производство на електроенергия на определени места и пренасянето й на големи разстояния до консуматорите е неприложимо за много безжични и преносими електронни устройства, станали неизменна част от ... още

ВЕИ енергетикa

Ключови фотоволтаични проекти в България
Фотоволтаичен парк ЕлшицаФотоволтаичен парк Елшица е с обща инсталирана мощност 1,15 MWp. Намира се в землището на с. Сбор, област Пазарджик, и е разположен върху терен от 40 000 м2. ... още

ВЕИ енергетикa

Български производители на соларно оборудване
Разрастването на соларния бизнес в световен мащаб води до повишена необходимост от оборудване, което да отговаря на високите изисквания за качество и едновременно с това да предоставя максимална рентабилност. Тенденцията ... още

ВЕИ енергетикa

Фотоволтаичният пазар в България
Фотоволтаичният пазар в България“Производството на електричество от фотоволтаици може да се превърне в значим и конкурентоспособен източник за европейския енергиен пазар”, заключението е направено в проучването, проведено от Европейската асоциация ... още

Газ, Нефт, Въглища

Разпределение и регулиране на природния газ
Обезпечаване безопасността на газоразпределителните станции и газорегулаторните пунктове и възли Природният газ е сред горивата широко използвани за индустриални и битови цели. Като основни негови предимства в сравнение с ... още

ВЕИ енергетикa

Видове инсталации, използвани суровини ... още

Енергийна ефективност

Микротурбини
Подходящи за комбинирано производство на топлинна и електроенергия ... още

ВЕИ енергетикa

Опитно изследване на работни колела за вятърен двигател с цилиндрични лопатки
През последните години се наблюдава засилен интерес към вятърните генератори с малка мощност. Предвид характера на енергоносителя и възможностите на потребителите, важно изискване към тях се явява максималното опростяване ... още

Топлоенергетика

Конструктивни особености и специфики при работа ... още

ВЕИ енергетикa

Избор на лагери за водни турбини
Специфики на направляващи и аксиални лагери, антифрикционни материали ... още

ВЕИ енергетикa

Българският фотоволтаичен пазар - проучване на сп. Енерджи ревю ... ощеВ РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ

Топлофикация на биомаса Ихтиман

Реализацията на топлофикацията на биомаса в град Ихтиман е извършена в периода юни 2009 - януари 2010 г. Изградената ТЕЦ е въведена в експлоатация през месец февруари 2010 г., а ... още

Интервю с инж. Сашо Димитров, изпълнителен директор на Greentech Engineering Solutions

Гарантираме успешно изпълнение, сигурност и спокойствие на инвеститорите във фотоволтаични централи ... още

Интервю с Павел Мариников, директор продажби за България

60% от инсталираните вятърни турбини в България са Vestas ... още

Интервю с арх. инж. Климентин Чернев, управител на АЛУКЬОНИГЩАЛ

Поддържаме успешно авторитета на фирмата и предлаганите продукти ... още

Семинар за инсталатори на соларни модули организира REC

На 14 април т. г. в Метрополитън хотел, София, се проведе технически семинар за инсталатори на соларни модули, организиран от фирма REC (Renewable Energy Corporation). Мероприятието бе част от 7-мото ... още


Top