брой 4, юли 2016

цялата корица
корица

Препрати страницата


Вашият е-mail: *  
E-mail на получател: *  
Код за сигурност:*  

ТЕМАТИЧНИ СТАТИИ

Ядрена енергетика

Измерване на радон в сгради
Измерването на радон е относително лесна процедура, която е от съществено значение за оценка концентрацията му в сгради. С цел осигуряване на точни и последователни резултати, измерванията следва да се ... още

Топлоенергетика

Почистване на топлообменници
Tоплообменните апарати, независимо от вида на приложението им, се замърсяват, дори да са проектирани добре и да се експлоатират и поддържат ефективно. Това налага топлообменниците и свързаното с тях оборудване ... още

Газ, Нефт, Въглища

Облак-базирани технологии за нефтения и газовия сектор
Поради многото търговски ползи и възможности, които предлагат изчислителните облаци, те се превръщат в популярен модел за IT усъвършенстваните компании, които се стремят към растеж. Процесът на внедряване на тази ... още

Енергийна ефективност

Съвременни технологии за съхранeние на топлинна енергия
Cистемите за съхранение на енергия са предназначени да акумулират топлинната енергия, когато производството й надвишава консумацията, и да осигуряват достъп до нея при необходимост от страна на потребителите. Те спомагат ... още

ВЕИ енергетикa

Комуникационни системи за фотоволтаични инсталации
Значението на комуникационните системи и системите за управление на големи фотоволтаични инсталации ще нараства в бъдеще поради два факта: потенциала за намаляване на разходите, предизвикан от последните технологични тенденции, и ... още

Електроенергетика

Автоматизация на електроразпределителни мрежи
За да се използват по най-добрия начин възможностите, които дава автоматизацията на електроразпределителните мрежи, трябва да се обединят комуникационните мрежи, системите за управление и устройствата на терен. Освен това е ... ощеВ РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ

Измерване и наблюдение на високо, средно и ниско напрежение - решения за пренос и разпределение от Janitza

Идеята за централизирано широкообхватно измерване изисква измервателните устройства да бъдат инсталирани на всички три нива. ... още

Диалогът със заинтересованите страни е основен фактор за успешната либерализация на електроенергийния пазар

Мартин Георгиев, председател на УС на Асоциацията на търговците на електроенергия в България (АТЕБ), пред сп. Енерджи ревю ... още

Разработиха соларни панели по-тънки от човешки косъм

Cлед десетилетия проведени изследвания работните характеристики на съставните полупроводникови фотоволтаични устройства значително са се подобрили. В днешно време тези устройства използват изолационни материали, които генерират най-висока мощност на единица площ. ... още

Най-големият плаващ вятърен парк в света ще бъде изграден в Шотландия

Шотландското правителство одобри проект за изграждане на най-големия офшорен плаващ вятърен парк в света. Съоръжението ще бъде разположено близо до пристанищния град Питърхед. ... още

ВиВ Изоматик и Phoenix Contact проведоха семинар за представяне на нови продукти

Hа 16 юни т. г. в София ВиВ Изоматик и Phoenix Contact проведоха съвместен семинар, на който бяха представени новите продукти на германския производител в областта на електроапаратурата, автоматизацията и ... още

ВМЛ-КОНСУЛТ предлага енергийно обследване и сертифициране на сгради

Фирма ВМЛ-КОНСУЛТ извършва сертифициране на сгради и обследване за енергийна ефективност съгласно Закона за енергийна ефективност, информираха от офиса на компанията. ... още


Top