Специализирани мобилни машини за регенерация на трансформаторни и турбинни масла

ЕлектроенергетикаФирмени статииСп. Енерджи ревю - брой 6, 2021 • 09.11.2021

Специализирани мобилни машини за регенерация на трансформаторни и турбинни масла

 

Енергоимпорт-експорт разполага с мобилно оборудване, което позволява извършването на всички предлагани от фирмата услуги в областта на регенерацията на трансформаторни и турбинни масла на място, на територията на клиента.

 

Автоматизирана мобилна регенерационна инсталация

Представлява комбинирано устройство с вакуумен пречиствател и регенерация на масло. Отстранява вода, газ, частици, въглероден диоксид, киселина и др. и ефективно подобрява диелектричната якост на маслото. Обработеното масло е с бистър цвят и с качествата на ново, което може да се използва отново в трансформатора и електрическото и машинно оборудване. При регенерация на масло с мобилната инсталация се постига между 50 и 60% икономическа ефективност.

 

Двустепенна вакуумна система, силна способност за вакуумно пречистване, максимална вакуумна стойност ≤5 Pa

Това е многостъпална прецизна система за филтриране – мрежата за филтрация е комбинирана с технология на молекулна адсорбция. Електрическата система за нагряване е ефективна, безопасна и надеждна. Благодарение на двойно хоризонталната филмирана технология за изпаряване, в съчетание с уникалния и усъвършенстван метод за отводняване, компонентите за дегазация могат бързо и ефективно да отделят вода и газ от масло. Физичният метод на системата за регенериране на масло елиминира риска от замърсяване на околната среда.

Модулът за регенериране на масло се използва за пречистване и регенериране на негодно трансформаторно масло, масло на превключватели, турбинно масло. Той може да се използва също като абсорбиращо устройство за обработка на смазочни масла с нисък вискозитет.
Маслото се пречиства от киселина, свободен въглерод, оксиди, пигмент и частици, като процесът не влияе върху съдържанието на антиоксиданти в него. Диелектричната якост на маслото се възстановява.

Модулът разполага с десет резервоара за регенерация R/1..R/10, заредени с абсорбент – специално произведен за целта силикагел с дребнозърнеста структура. Под вакуум и в състояние на отрицателно налягане водата се изпарява при по-ниска температура.
Комбинираната машина за регенерация и пречистване на масла бързо и резултатно възстановява качествата на обработените масла, като довежда контролираните параметри до тези, посочени в стандартите БДС ISO 8068:2002 и БДС IEC EN 60422:2013
Тази машина осигурява изключителна икономическа ефективност за клиента. Качествата на стари (използвани) масла се възстановяват до тези на нови.

Осигурява се и опазване на околната среда:

  • Екологичен метод на регенерация и пречистване;
  • Решаване на проблема със съхранение и унищожаване на старото масло при неговата замяна;
  • Значително намаляване на разходите в сравнение със замяна на маслото (съкращаване на финансовите разходи с до 60%).

 

Инсталация за подаване на сух въздух

Машината представлява въздушно сушилно устройство, специално разработено за сушене на електрически съоръжения и осигуряване на сух въздух. Тя е по-безопасна, надеждна, удобна и икономична. Не се влияе от лоши метеорологични условия. Не са необходими електросъоръжения за наливане и изпускане на маслото, което може да съкрати работния период и да подобри поддръжката.

Винтообразен въздушен компресор напомпва въздух в резервоара за съхранение на газ, по-голямата част от влагата се компресира до течно състояние (вода) и се изпуска от резервоара за съхранение на газ така, че въздухът минава първото изсушаване (обезводняване).
След това той преминава във въздушния охладител, където влагата се кондензира във вода, след което въздухът минава второто изсушаване през адсорбираща сушилня, която адсорбира оставащата влага. Накрая се филтрира през филтър 0,1 микрона и се вкарва в електрическото съоръжение.

 

Самостоятелен модул за дегазация и пречистване на масло

Машината е двустепенен пречиствател на трансформаторно масло. Може бързо да отстрани вода, газ, частици, както и ацетилен, водород, метан и други вредни съставки от маслото за ефективно подобряване на електрическите му свойства. Тя е особено подходяща за обработка на трансформаторно масло от висок клас и за филтриране на работещи съоръжения на място.


 

enimex-bg.com


Top