РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Sputnik Engineering, Списание Енерджи ревю - брой 4, 2012

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Sputnik EngineeringМа кс имизирайте

резултатите си

Със SolarMax към мрежата!

При соларните инсталации е като при футбола - това, което важи,

е резултатът. А инверторът е шампионът, правещ разликата.

От повече от 20 години SolarMax разработва и продава свързани

към мрежата соларни инвертори. При това доставяме швейцарско

качество от най-висок к лас - продуктите ни убеждават със

своята най-висока ефективност, максимални приходи и абсо-

лютна надеждност. Наред с това нашият сервизен център Ви

помага и консултира по време на целия експлоатационен период

на Bашата инсталация.

Заложете на шампиона. Изберете SolarMax в отбора си.

www.solarmax.comTop