Средства за електрическа защита

ЕлектроенергетикаТехнически статииСп. Енерджи ревю - брой 4, 2020 • 03.07.2020

Електрическата енергия отдавна е идентифицирана като един от най-сериозните рискове на работното място, свързан с потенциала от експозиция на техниците на токов удар, причиняване на изгаряния, пожари и взривове. Ежегодно се регистрират хиляди инциденти при работата с електроинсталации, от които някои и фатални, но трябва да се има предвид, че почти всички такива събития са предотвратими. 

Освен подходящата квалификация за изпълнение на определената задача личните предпазни средства, като например диелектрично облекло, могат да осигурят допълнителна защита срещу рисковете, които могат да възникнат при работата с електроенергия. Сред най-широко употребяваните лични предпазни средства за електротехниците са диелектричните ръкавици и ръкави, екрани за предпазване на лицето, диелектрични боти и килимчета, преносими заземители, изолиращи щанги и клещи и др.

 

Защитни очила

Предпазните средства за очи са необходими винаги когато има опасност от нараняване на очите или лицето в резултат на електрическа дъга или летящи обекти вследствие на електрическа експлозия. Тези предпазни средства следва да се осигуряват от работодателя и да са сертифицирани, че осигуряват защита срещу конкретни рискове, свързани с определената задача.

Предпазните очила за работа с електрически инсталации трябва да бъдат непроводящи, да не се замъгляват, да са устойчиви на надраскване, антистатични и с 99,9% UV защита. Очилата са предназначени само за защита на очите и не предпазват лицето. В случай че се работи под заплаха от наранявания на очите и лицето вследствие на електрическа дъга, предпазните очила трябва да бъдат използвани съвместно с предпазни качулка, каска и екран.

Каски трябва да се носят при работа в зони, където има риск от нараняване на главата от падащи предмети, както и от експозиция на електрически проводници, които могат потенциално да влязат в контакт с главата на техника. Предлагат се специализирани каски, проектирани да редуцират експозицията на високонапреженови проводници и да осигурят диелектрична защита до 20 000 волта.

 

Диелектрични боти

Устойчивите на токов удар обувки се произвеждат с непроводящи подметки и пети. Те трябва да издържат на прилагането на 14 000 волта при 60 херца за една минута, без да допускат ток на утечка, надвишаващ 3 милиампера в сухи условия. Електротехниците трябва да носят диелектрични боти винаги когато краката са изложени на риск от електрическа опасност. Работодателите отговарят за това да се гарантира, че служителите са снабдени със защитни обувки, когато работят в зони, в които има риск от наранявания на краката вследствие на падащи или търкалящи се обекти, пробиване на подметката от различни предмети или когато има опасност от възникване на инцидент, свързан с електричеството.

 

Предпазни облекла

Огнеупорните облекла значително ограничават нараняванията от изгаряния, като това може дори да спаси човешки живот при възникване на инцидент. В случай че електротехниците работят при потенциално опасни условия, където има рискове, свързани с прекомерна топлина или пламъци, работодателят носи отговорност за това служителите са защитени в достатъчна степен.

Защитното облекло включва ризи, панталони, гащеризони, качулки, якета и др. Огнеустойчивото облекло обикновено е изработено от памук, комбинация от памук и синтетична материя или кожа. Някои синтетични материали са огнеупорни от само себе си, докато други тъкани изискват химична обработка, за да придобият устойчивост на пламъци.

Въз основа на резултатите от изпитвания се определя класът на защита на облеклото в зависимост от устойчивостта му към количеството топлинна енергия, на която е изложено в резултат от електрическата дъга. Присъденият клас на защита се базира на условия, причиняващи изгаряния втора степен. Устойчивостта на топлинната енергия от електрическа дъга се изразява в калории на квадратен сантиметър (cal/cm2) или джаули на квадратен сантиметър (J/cm2). Предлагат се защитни облекла с клас на устойчивост от 4 до над 50 cal/cm2 (16,7 до 209 J/cm2). Класът на устойчивост обикновено се отбелязва на етикета на дрехата в съответствие с действащите стандарти. Важно е да се отбележи, че трябва да се прави разлика между облеклото, проектирано срещу внезапни възпламенявания, и облеклото, предпазващо от електрически дъги.

Ако са замърсени с грес или определени разтворители, е нужно облеклата да бъдат подложени на химическо чистене. Огнеустойчивостта на химически обработените облекла може да се понижи с увеличаване на броя на почистванията, а неуспешното отстраняване на грес и разтворители от предпазното облекло може да доведе до компрометиране на защитните му свойства. Затова трябва внимателно да се следват инструкциите за пране и почистване, предоставени от производителя на дрехата, за да се гарантира целостта на предпазното облекло. Някои облекла не могат да бъдат третирани с белина, а за определени видове предпазни дрехи не бива да се използва омекотител.

Предпазните качулки срещу електрическа дъга осигуряват 360-градусова защита за главата и врата, когато се използват заедно с екран. Препоръчва се такава качулка да се носи, когато се очаква експозиция на енергия над 12 cal/cm2. За да се предпазят главата, очите и лицето от опасности, свързани с електрическа дъга, се използват екрани, които се прикрепят към каската и се носят над защитната качулка с очила. Шлемовете за предпазване от електрическа дъга представляват съединени каска и екран за лицето, обвити в огнеустойчива тъкан. Те покриват изцяло главата и врата, като предлагат много по-висок клас на топлинна устойчивост в сравнение със стандартния екран.

Ръкавиците за предпазване от електрическа дъга се използват само за топлинна защита и класът им на устойчивост варира между 12 и 100 cal/cm2. Важно е да се отбележи, че тези ръкавици не осигуряват защита от електрически удар и не бива да се използват в случаите, когато са необходими изолиращи гумени ръкавици.
Килимчетата за потискане на електрическа дъга се използват като предпазна бариера от въздействията от това явление. Те могат да се използват за защита на електротехниците в подземни шахти, подстанции и други локации, където електрическото оборудване създава риск от експозиция на експлозивни електрически разряди. Както ръкавиците за предпазване от електрическа дъга, тези килимчета също не са електрически изолирани. Тъй като електрическите разряди са напълно непредсказуеми, килимчетата могат да не потиснат изцяло електрическата дъга, а само да редуцират или ограничат въздействията от нея. В такива случаи е възможно да се стигне до наранявания дори ако килимчето се използва по правилен начин.

 

Гумени предпазни средства

Изолиращите гумени ръкавици са сред най-важните лични предпазни средства за един електротехник. За да са ефективни ръкавиците, те трябва да притежават диелектрични свойства и физическа якост, както и гъвкавост и издръжливост. Гумата е податлива на въздействията на озона, които могат да доведат до напукване и компрометиране на целостта на ръкавиците. Ако ръкавиците се използват в среда с високи нива на озон, дължащи се на замърсяване, устойчивостта им на озон е от критично значение.

Гумените килимчета трябва да осигуряват защита от напреженията, свързани с оборудването, което покриват. Обикновено са с клас на устойчивост от 1 kV до 36 kV. Всеки път преди да бъдат използвани килимчетата трябва да се разгънат и да се провери за надрасквания, разкъсвания, напукване и др. Килимчетата, които показват признаци на увреждане, не трябва да бъдат използвани.

Подходящият начин на съхранение удължава живота на ръкавиците и ръкавите, тъй като прегъванията водят до напрежение в материала и последващо напукване. Килимчетата трябва да се съхраняват или разгънати, или навити на руло. За придържането им в навито състояние не трябва да се използват каквито и да е лепенки, защото адхезивите могат да увредят повърхността на килимчетата.

 

Инструменти за електробезопасност

Освен с предпазно облекло, електротехниците могат да бъдат защитени от опасностите при работа с оборудване под напрежение и посредством инструменти за електробезопасност. Безконтактните детектори на напрежение се използват за верифициране на това дали даден проводник е под напрежение или не. Тези тестери могат да се използват с гумени ръкавици или изолиращи щанги. Устройствата показват наличието на напрежение чрез LED индикатор или разпознаваем звуков сигнал. Тестерът се доближава до проводника, докато не се подаде предупреждение, или докосва проводника, апарата или определена точка за инспекция. Тъй като детекторите на напрежение подават аларма в близост до електрически полета, не е необходимо да се осъществява контакт с проверяваното оборудване. Благодарение на това, че тези устройства са изработени от непроводящи материали, те няма да причинят електрическа дъга дори ако се осъществи контакт с оборудване под напрежение.

Предпазното заземяване защитава техниците от токов удар при работа с оборудване, което не е под напрежение. Ако се изпълни правилно, това е най-ефективният начин за защита от електрически удар. Заземителните кабели трябва да бъдат избрани внимателно, за да се гарантира защитата на техниците. В случай че се избере погрешен размер на кабела или неподходящ вид клема, може да се стигне до фатални последствия.

Спасителните изолиращи щанги се използват за изтегляне на наранен техник от опасната зона. Този инструмент е задължителен, когато се работи в затворени пространства, шахти или в близост до електрически табла и комутационна апаратура. Спасителните изолиращи щанги обикновено се предлагат с няколко стандартизирани дължини. Те осигуряват защита за спасяващия, като го държат на безопасно разстояние и го изолират от пострадалия техник, който може все още да е в контакт с компоненти под напрежение.

Оперативните щанги представляват електрически изолирани пръти, обикновено изработени от стъклопласт, които се използват при работа с оборудване под високо напрежение с цел предпазване от токов удар. В зависимост от накрайника с тях е възможно да се тества напрежение, да се затягат гайки и болтове, да се подменят предпазители и да се изпълняват много други задачи, като същевременно техниците не са изложени на огромен риск от електрически удар.
Top